Operacje na arkuszu inwentaryzacyjnym

Zatwierdzanie arkusza inwentaryzacyjnego

Podczas zatwierdzania arkusza sprawdzane jest:

  • czy istnieje niezatwierdzony odczyt powiązany z arkuszem – jeśli tak, nie możliwości zatwierdzenia arkusza
  • czy włączona jest blokada zatwierdzania arkusza, jeśli istnieją dokumenty tworzące rezerwacje – jeśli tak pojawi się okienko z informacją dotyczące tych dokumentów i nie będzie możliwości zatwierdzenia arkusza

Uwaga
Jeśli podczas zatwierdzania arkusza pojawi się informacja o blokujących dokumentach, poprawa stanu tych dokumentów możliwa jest tylko po usunięciu arkusza lub usunięciu z arkusza pozycji, która blokuje zatwierdzenie arkusza. Oznacza to, ponownie przeprowadzenie inwentaryzacji dla danej pozycji.

Otwieranie arkusza inwentaryzacyjnego

Istnieje możliwość otworzenia zatwierdzonego arkusza inwentaryzacyjnego za pomocą przycisku [Otwórz]. Opcja ta dostępna jest dla arkusza, który należy do niezatwierdzonej inwentaryzacji.

Po wybraniu przycisku [Otwórz] arkusz ponownie otrzyma stan Niezatwierdzony i będzie podlegał edycji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?