Przenieś na bon

W menu głównym nad listą bonów dostępny jest przycisk [Przenieś na bon], który umożliwia użytkownikowi przeniesienie informacji z jednego bonu (np. w przypadku jego zgubienia lub zniszczenia) na nowy bon i powiązanie ich między sobą. Operacja jest dostępna wyłącznie dla bonów w stanie Zablokowany lub Aktywny. Oba bony muszą być tego samego rodzaju. Jeśli bon źródłowy był w stanie Aktywny, wówczas, po przeniesieniu informacji na bon docelowy, zostaje on zdezaktywowany. Operacja przenoszenia na bon odbywa się analogicznie do operacji dodawania nowego bonu do systemu. Na formularz nowo dodanego bonu docelowego przenoszone są informacje pochodzące z formularza rodzaju bonu, jednak użytkownik może edytować następujące pola:

  • Kwota początkowa
  • Termin ważności od
  • Lokalizacja
  • Obsługujący

Uwaga
Jeśli w systemie pojawią się bony o takich samych numerach (np. w przypadku baz konwertowanych), zostają one zablokowane, a jako przyczyna blokady zostaje wskazana Zduplikowany numer bonu. Wówczas możliwe jest przeniesienie wartości bonu na nowy bon i realizacja płatności bonem.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?