Konfiguracja mechanizmu podzielonej płatności

Ustawienia konfiguracyjne dotyczące mechanizmu podzielonej płatności

Płatność za nabytą usługę lub towar z użyciem mechanizmu podzielonej płatności odbywa się w kwocie brutto. Następnie kwota VAT zostaje przeksięgowana przez bank na oddzielny rachunek. W efekcie kwota płatności zostaje podzielona na:

  • kwotę sprzedaży netto, która przekazywana jest na rachunek dostawcy lub usługodawcy
  • kwotę podatku, która zostaje przeksięgowana na rachunek VAT dostawcy lub usługodawcy

Możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w księgowości jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu Firma dla parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich wybrano wartość W księgowości lub W księgowości i w handlu.

Sekcja Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich na definicji centrum typu Firma
Uwaga
Parametr Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich jest widoczny wyłącznie dla firm z walutą systemową PLN.

W systemie istnieje możliwość wskazania, aby rozliczenia z daną grupą kontrahentów lub konkretnym kontrahentem odbywały się domyślnie w trybie podzielonej płatności. Dedykowany do tego parametr znajduje się na formularzu grupy kontrahentów oraz na karcie kontrahenta.

Parametr można zaznaczyć, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  • Status kontrahenta ustawiony jako Podmiot gospodarczy
  • Kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
  • Waluta płatności – PLN
Parametr Podzielona płatność na karcie kontrahenta
Uwaga
Parametr Podzielona płatność jest widoczny na formularzu grupy kontrahentów/karcie kontrahenta wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu Firma dla parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich wybrano wartość W księgowości lub W księgowości i w handlu.

Czy ten artykuł był pomocny?