Zakładka Atrybuty

Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach występujących w systemie. Atrybuty wraz z wartościami można dołączać do dokumentów oraz ich pozycji.

Definiowanie atrybutów, ich wartości oraz przypisywanie do obiektów jest możliwe z poziomu zakładki Konfiguracja → Ogólne → Atrybuty.

Zakładka atrybuty na szczegółach pozycji umożliwia podpięcie zdefiniowanych w systemie i powiązanych z elementem danego typu dokumentu atrybutów charakteryzujących dany element oraz wprowadzenie do nich wartości.

  • Jeśli w konfiguracji dany atrybut został oznaczony jako wymagany, system automatycznie podepnie go do nowo-dodawanego elementu na dany dokument, oraz pobierze zdefiniowaną wartość domyślną.
  • Gdy atrybut nie został oznaczony jako wymagany operator może podpiąć taki atrybut samodzielnie. Po zatwierdzeniu dokumentów do modyfikacji atrybutów należy używać przycisków z sekcji Atrybuty na wstążce.
Zakładka atrybuty z przykładową wartością
Zakładka atrybuty z przykładową wartością

Czy ten artykuł był pomocny?