Zakładka Elementy kompletu

Zakładka pojawia się tylko wtedy, gdy użytkownik jako element wskaże artykuł typu komplet, który na karcie artykułu ma odznaczony parametrem Pobieraj składniki na dokument.

Zakładka jest podzielona na sekcje:

  • Artykuły – wchodzące w skład danego kompletu wraz z ilością poszczególnych składników, wyrażoną w jednostce podstawowej danego artykułu, przypadającą na wskazaną na zakładce Ogólne ilość kompletów.
  • Subpozycje oraz Partie/dostawy – zawierają dane analogiczne do danych na zakładce Dostawy w przypadku, gdy wskazany artykuł jest typu towar.

Dane wyświetlane w tych sekcjach odnoszą się do zaznaczonego w tabeli powyżej elementu kompletu.

Uwaga
Nie ma możliwości podmiany dostawy dla artykułu o typie komplet.

Czy ten artykuł był pomocny?