Program lojalnościowy

Program lojalnościowy opiera się na kalkulacji punktów. W każdym cenniku, dostępnym z poziomu listy cenników na zakładce Sprzedaż lub Zakup, obok ceny netto i brutto artykułu można określić wartość punktową, jaką otrzyma kontrahent za zakup danego artykułu. Punkty mogą być dodatnie lub ujemne.

Cennik ze zdefiniowaną ilością punktów za zakup artykułu
Cennik ze zdefiniowaną ilością punktów za zakup artykułu

Zasady naliczania punktów w programie lojalnościowym

  • Aktualna liczba punktów zgromadzonych przez danego kontrahenta dostępna jest na karcie kontrahenta na zakładce CRM. Przy rejestracji kontrahenta w systemie wartość punktowa jest równa zero.
  • Ilość punktów zgromadzonych przez kontrahenta nie może być ujemna. W przypadku gdy kontrahent wykorzystał wszystkie punkty, a zostanie wystawiona korekta ilościowa dokumentu, który powodował naliczenie dodatniej ilości punktów do konta kontrahenta, saldo punktowe zostanie zmniejszone maksymalnie do zera.
  • Wykorzystanie zgromadzonych punktów jest możliwe poprzez stworzenie specjalnych cenników promocyjnych, w których artykuły przyjmują niższą cenę i ujemną ilość punktów, przez co z konta kontrahenta odejmowana jest odpowiednia ilość punktów zmniejszająca jego saldo punktowe.
  • Punkty ujemne naliczane są w momencie rezerwowania artykułu, czyli w trakcie dodawania pozycji na dokument FS lub PAR. Punkty dodatnie naliczane są w momencie zatwierdzania faktury lub paragonu.

Czy ten artykuł był pomocny?