Generowanie jednego dokumentu do wielu

Wymagania odnośnie zgodności pól na dokumentach, z których w wyniku generowania ma powstać jeden dokument mogą się nieznacznie różnić – w zależności od typów dokumentów. Niemniej jednak, podczas wszystkich generowań jest sprawdzana zgodność w polach dotyczących:

  • kontrahentów
  • waluty oraz kursu
  • kierunku i agregacji VAT
  • dat 

Dodatkowo, w przypadku dokumentów sprzedażowych, pod uwagę brane są również adresy kontrahentów ustawione na dokumentach. Jeśli zachodzi między nimi rozbieżność, powstanie tyle dokumentów generowanych, ile różnych adresów na nich występuje.

W przypadku dokumentów zakupowych, pod uwagę brany jest również kurs waluty. Aby powstał jeden dokument, musi zachodzić między nimi zgodność.

Pozostałe pola z nagłówka, na dokumencie wygenerowanym przyjmują wartości z dokumentu źródłowego o najwyższym numerze. Wyjątek stanowi termin płatności, dla którego przenoszona jest największa data spośród dat na dokumentach źródłowych.

W polu Właściciel ustawiane jest centrum, do którego aktualnie zalogowany jest operator generujący dokument.

Wpływ na to, czy z dokumentu źródłowego zostanie wygenerowany jeden czy kilka dokumentów, ma również parametr Operacje na jednym magazynie, definiowany na typach dokumentów handlowych. Jeśli jest on zaznaczony, to podczas generowania:

  • dokumentów handlowych z magazynowych – system wygeneruje tyle dokumentów handlowych, ile różnych magazynów występuje na subelementach dokumentów źródłowych
  • dokumentów handlowych z innych dokumentów handlowych (np. FS z ZS) – system wygeneruje tyle dokumentów handlowych, ile różnych magazynów występuje na subelementach dokumentu źródłowego

Jeśli parametr ten jest odznaczony, wówczas przy generowaniu:

  • dokumentów handlowych z magazynowych – system wygeneruje jeden dokument z magazynem w nagłówku <wszystkie> i elementami/subelementami na podstawie zaznaczonych dokumentów magazynowych
  • dokumentów handlowych z innych dokumentów handlowych (np. FS z ZS) – system wygeneruje jeden dokument z magazynem w nagłówku <wszystkie> i elementami/subelementami na podstawie zaznaczonych dokumentów źródłowych

Czy ten artykuł był pomocny?