Weryfikacje dostaw

Uprawnienia do podmiany dostaw

Podmiana dostaw na wielu dokumentach możliwa jest z poziomu formularza Weryfikacji dostaw, którego widoczność jest zależna od uprawnień dostępnych z poziomu Konfiguracja –> Grupy operatorów edycja wybranej grupy zakładka Inne uprawnienia:

 • Dostęp do cen zakupu
 • Zmiana dostawy na zatwierdzonym dokumencie
 • Panel zmiany dostaw
Uwaga
Uprawnienia Zmiana dostawy na zatwierdzonym dokumencie oraz Panel zmiany dostaw nie są dostępne dla francuskiej wersji bazy danych oraz dla metody kolejkowania zasobów AVCO.

Formularz jest dostępny z poziomu menu Magazyn (Zasoby) –> Weryfikacja dostaw.

Formularz Weryfikacji dostaw

Formularz weryfikacji dostaw

Pierwsza sekcja Artykuły pozwala na dodanie:

 • towarów za pomocą przycisku [Dodaj]
 • całej grupy towarów za pomocą przycisku [Dodaj grupę]

W sekcji Parametry należy określić warunki jakie mają zostać spełnione przez dokument dostawy, na którym nastąpi podmiana zasobów:

Data – określa datę z dokumentu z możliwością wskazania daty: Wystawienia lub Wydania. Domyślnie na formularzu pojawia się data wystawienia.

Uwaga
Dla dokumentu RW, bez względu na wybraną datę, uwzględniana jest zawsze data wystawienia.

Data od/Data do – określenie przedziału dat z którego będą pobierane dokumenty. Domyślnie w obu polach wyświetlana jest data bieżąca.

Dokument – wskazanie dokumentów do podmiany dostaw:

 • <Wszystkie> – dokumenty wydania zewnętrznego oraz wydania wewnętrznego
 • <Wydanie magazynowe zewnętrzne> – domyślna opcja
 • <Wydanie magazynowe wewnętrzne>

Magazyn – określenie magazynu zawęża listę dokumentów do tych, które zostały wystawione na wskazanych magazynach. Na liście do wyboru są dostępne tylko te magazyny, które zostały dołączone do firmy/centrum, do którego należy aktualnie zalogowany operator.

Kontrola zgodności cech – parametr domyślnie zaznaczony. W przypadku podmiany dostaw na liście dostaw wyświetlone zostaną tylko te pozycje, których wartości cech są takie same jak te na podmienianej subpozycji.

Kontrola nie obejmuje:

 • subpozycji bez określonych wartości cech – taka subpozycja może być zamieniona na dowolną subpozycję, bez względu na wartość cechy
 • subpozycji z określonymi wartościami cech – taka subpozycja może zostać zamieniona na subpozcyję bez określonych wartości cech

Po odznaczeniu parametru, kontrola ta nie będzie zachowana.

W sekcji Subpozycje po wybraniu przycisku [Przelicz] wyświetlone zostaną subpozycje dokumentów rozchodowych zgodnie z parametrami ustawionymi w sekcji Parametry oraz Artykuły.

Aby istniała możliwość podmiany dostawy należy:

 • wskazać subpozycję dla której ma zostać dokonana podmiana dostawy. W polu Ilość w sekcji Subpozycji wyświetlona zostanie ilość zgodna z aktualnie zaznaczoną pozycją.
 • zaznaczyć parametr Pokaż dostawy i wskazać dostawę, która ma zostać pobrana na dokument.
 • wybrać przycisk [Zmień], który dokona podmiany dostawy na dokumencie.

Okno pozwalające na podmianę dostaw będzie takie samo jak okno pozwalające na podmianę dostawy na zatwierdzonym dokumencie.

Podmiana dostaw możliwa jest również bezpośrednio na zatwierdzonym dokumencie FS, WZ, RW z poziomu szczegółów pozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?