Wprowadzenie do bilansu stanu towaru

Bilans stanu towaru (BST) to dokument pozwalający na określenie, w jakich ilościach dane artykuły powinny zostać zamówione, by zrealizować zapotrzebowanie firmy.

Lista BST dostępna jest w menu Magazyn –> (Zasoby) BST.

Tworzenie BST

Formularz BST

Sekcja dotycząca towarów zawiera listę bilansowanych artykułów lub partii artykułów. Towary na dokument można dodać za pomocą opcji:

[Dodaj] – umożliwia wskazanie artykułów, które mają znaleźć się na bilansie stanu towarów. Za pomocą tej opcji na dokument dodany zostaje artykuł bez partii.

[Dodaj grupę] – umożliwia wskazanie całej grupy artykułów. Za pomocą tej opcji na dokument dodany zostaje artykuł bez partii.

Uwaga
W przypadku wyboru nadrzędnej grupy towarów, zostaną również dodane wszystkie grupy podrzędne.
[Dodaj wg cech] – umożliwia wskazanie artykułów, które mają znaleźć się na bilansie stanu towarów. Po wybraniu pozycji z listy artykułów na dokument dodane zostaną wszystkie partie zdefiniowane dla tego artykułu.

[Dodaj wg cech przez formularz] – umożliwia wskazanie artykułów wraz z partiami, jakie mają znaleźć się na bilansie stanu towarów.

Oprócz przycisków umożliwiających dodawanie oraz usuwanie pozycji, możliwe jest ponowne przeliczenie bilansu zgodnie z ustawieniami w sekcji Parametry i Składniki za pomocą przycisku [Przelicz].

 

Czy ten artykuł był pomocny?