Auto Update

Zarządzanie procesami i usługami

W oknie konfiguracji komponentów Comarch ERP Altum została dodana sekcja o nazwie Automatycznie zamykaj procesy podczas aktualizacji, pozwalająca na zarządzanie zachowaniem procesów i usług powiązanych z Comarch ERP Altum podczas instalacji poprawek oraz dodatków.

Sekcja zarządzania procesami i usługami w konfiguracji komponentu Comarch ERP Altum

Z tego poziomu możliwe jest decydowanie o:

  • Zamknięciu procesu (aplikacji) – kolumna Zamykaj
  • Zatrzymaniu usługi i opcjonalnym uruchomieniu po instalacji – kolumna Uruchamiaj usługi
  • Skorzystaniu z konfiguracji zdefiniowanej w dodatku – kolumna Według ustawień dodatków

Statusy zdalnych instalacji

W nowej wersji Comarch ERP Auto Update został usprawniony mechanizm informowania użytkownika o stanie synchronizacji agentów podrzędnych oraz o statusach zdalnych instalacji poprawek i dodatków z poziomu agenta nadrzędnego na agentach podrzędnych.
Obsłużone zostały następujące przypadki:

  • Po zamknięciu okna instalacji zdalnej (QF/Add-On) informacja o zakolejkowanej instalacji dla agenta, który jest offline będzie nadal dostępna
  • Po zamknięciu okna instalacji zdalnej (QF/Add-On) informacja o niepowodzeniu instalacji na agencie podrzędnym będzie nadal dostępna
  • Po wybraniu przycisku [Wymuś synchronizację] w sekcji Zarządzanie siecią agentów będzie widoczny status takiej synchronizacji

Automatyczne sprawdzanie nowej wersji Auto Update

W przypadku wykrycia nowej wersji aplikacji Comarch ERP Auto Update na dolnym pasku okna programu zostanie wyświetlona informacja „Aktualizacja gotowa do zainstalowania”:

Informacja o dostępności nowej wersji Comarch ERP Auto Update

Po kliknięciu w informację wyświetli się pytanie:

Pytanie o aktualizację wersji

Pozostałe zmiany

W celu zredukowania możliwości wystąpienia problemów z poprawkami, została dodana blokada uruchamiania Comarch ERP Altum oraz Comarch POS. Do czasu ukończenia instalacji poprawek uruchomienie tych aplikacji będzie niemożliwe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?