Logistyka

Zmiany w statystyce dokumentu

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w oknie statystyki wyświetlanej dla wybranego dokumentu dodane zostały nowe kolumny:

  • Ilość – prezentuje wartość z pola Ilość na pozycji dokumentu razem z symbolem jednostki użytej na dokumencie
  • Ilość j. podst. – prezentuje wartość pola Ilość w jednostce podstawowej na pozycji dokumentu razem z symbolem jednostki podstawowej przypisanej do artykułu
Okno statystyki dokumentu

W celu optymalizacji analizy danych statystycznych, od najnowszej wersji systemu w oknie statystyki domyślnie wyświetlany jest również wiersz podsumowań.

Dodatkowo, w przypadku pozycji dokumentu, dla których nie wskazano wag/obojętności, wprowadzone zostało wyliczanie tych pól na podstawie karty towaru.

Zmiany w synchronizacji z EDI

Do pliku tworzonego podczas generowania eksportu faktury sprzedaży do EDI dodane zostało pole <InvoicePaymentTerms>, odpowiadające wartości pola Termin płatności w sekcji Płatność na nagłówku dokumentu. Nowe pole znajduje się w sekcji <Invoice-Header> za polem  <InvoicePaymentDueDate> i jest wyrażone w liczbie dni.

Zmiany w JPK_MAG

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów dotyczących struktury pliku JPK_MAG, od najnowszej wersji systemu uwzględniane są w nim również dokumenty:

  • PW; KIPW; KWPW – na zakładce PZ oraz sumach kontrolnych Liczba PZ/Wartość dokumentów PZ
  • MM+, których magazyn docelowy jest zgodny z magazynem pliku kontrolnego – na zakładce MM oraz sumach kontrolnych Liczba MM/Wartość dokumentów MM

Szybka sprzedaż we współpracy z Comarch POS

W celu optymalizacji sprzedaży dla sklepów niekorzystających z czytników kodów kreskowych, w Comarch POS wprowadzone zostały tzw. „przyciski szybkiej sprzedaży”.

Z poziomu Comarch ERP Altum dodane zostały przyciski umożliwiające konfigurację grup artykułów i artykułów w Comarch ERP Altum oraz ich synchronizację do Comarch POS.

Na formularzu firmy/centrum na zakładce Stanowiska POS wprowadzone zostało pole Tryb sprzedaży z domyślną wartością Standard.

 

Pole Tryb sprzedaży na zakładce Stanowiska POS

Po zmianie wartości pola na Szybka sprzedaż, z poziomu Dostępności obiektów (Konfiguracja -> Struktura praw) prezentowana jest dodatkowa „wirtualna” kategoria podziału dla grup towarowych Szybka sprzedaż, która jest przeznaczona do konfiguracji szybkiej sprzedaży na POS.

Uwaga
Szybka sprzedaż jest kategorią podziału widoczną jedynie z poziomu Dostępności obiektów.

Po wybraniu wskazanego podziału, w prawym oknie dostępne są dwie zakładki: Grupy oraz Artykuły, które są przypisane do kategorii. Po wybraniu przycisku [Dodaj], na liście grup/artykułów prezentowane są tylko te pozycje, które zostały dołączone do danej firmy/centrum.

Kategoria podziału dla grup towarowych Szybka sprzedaż

Ponadto, do tabeli grup pozostałych kategorii podziałów dodana została dodatkowa kolumna Szybka sprzedaż prezentująca, które z grup zostały przypisane do podziału Szybka sprzedaż.

Synchronizacja kodów wagowych z POS

Od najnowszej wersji systemu podczas synchronizacji z Comarch POS wysyłane są definicje kodów wagowych, które przyjmują format zgodny z dokumentacją techniczną POS.

 

Czy ten artykuł był pomocny?