Lista JPK

Lista JPK dostępne jest z poziomu z zakładki Główne -> JPK.

Menu okna dzieli się na grupy:

 • Lista, z przyciskami: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież]
 • Dokumenty źródłowe, z przyciskami: [Obroty i salda], [Zapisy dziennik], [Zapisy konto], [Rejestry VAT], [Raporty bankowe], [Faktury sprzedaży], [Faktury zakupu], [Wydania zewnętrzne], [Przyjęcia zewnętrzne], [Wydania wewnętrzne], [Przesunięcia]
 • Zawiadomienie ZD z przyciskiem [Zawiadomienie ZD] – sekcja dostępna po zaznaczeniu na liście pliku JPK_V7M. Wybranie przycisku podnosi do edycji powiązany z plikiem dokument zawiadomienie ZD. Jeżeli do pliku nie zostało wygenerowane zawiadomienie ZD, pojawi się komunikat: „Do danego pliku JPK_V7M nie istnieje powiązany dokument: Zawiadomienie ZD.” Opis zawiadomienia ZD znajduje się w artykułach Lista Zawiadomień ZD i Dodawanie Zawiadomienia ZD.
 • Wydruki, z przyciskami: [Drukuj listę], [Drukuj dokument]
Lista JPK

Lista JPK składa się z dwóch zakładek Elementy oraz Słownik pól. Pod zakładkami znajdują się standardowe przyciski: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież], [Cofnij zatwierdzenie], [Eksport do arkusza kalkulacyjnego]. Usuwanie plików JPK możliwe jest wyłącznie dla plików w stanie Niezatwierdzony.

Zakładka Elementy

Dla poszczególnych plików na liście widoczne są kolumny:

 • Kod
 • Data od
 • Data do
 • Wersja
 • Korekta
 • Status
 • Wyliczone dla
 • Status e-pliku

Dodatkowe kolumny dostępne na liście to:

 • Data generacji – data dodania pliku w historii zmian
 • Nazwa pliku – nazwa pliku określona przez użytkownika

W przypadku niektórych plików JPK występują kolumny specjalnie dedykowane dla konkretnych plików:

 • W oknie pliku JPK_WB – kolumna Rachunek bankowy, w której wyświetlany jest numer rachunku bankowego w tworzonym pliku JPK
 • W oknie pliku JPK_FA – kolumna Waluta, zawiera walutę, dla jakiej generowany jest plik
 • W oknie pliku JPK_MAG – kolumna Magazyn, dostarcza informacji na temat magazynu, do którego należą dokumenty w pliku

Z poziomu zakładki Elementy, po ustawieniu się na konkretnej grupie plików JPK i wybraniu przycisku [Dodaj], następuje dodanie pliku JPK o określonym typie.

Zakładka Słownik pól

Zakładka ta w przypadku wszystkich rodzajów plików JPK składa się z takich samych kolumn:

 • Pole – dowolny oraz unikalny tekst wprowadzany przez użytkownika
 • Atrybut – umożliwia wybór atrybutu spośród dostępnych w systemie
 • Opis – dowolny tekst wprowadzany przez użytkownika
 • Aktywny – odpowiada za aktywność pola

 

Czy ten artykuł był pomocny?