Rezerwacje na ZWE

Na ZWE, podobnie jak na ZS, istnieje możliwość:

 • ręcznego wiązania zasobów i partii z subpozycjami sprzedażowymi ZWE. Taka możliwość jest dostępna od momentu wygenerowania przez system subpozycji sprzedażowych, czyli po drugim zatwierdzeniu ZWE.
 • rezerwowania/zwalniania rezerwacji za pomocą przycisków [Rezerwuj zasoby] i [Zwolnij zasoby].

Operacje te mogą być dokonywane wyłącznie dla subpozycji zamówień będących w stanie Zatwierdzonym bądź W realizacji. Ponadto muszą istnieć subpozycje dla których ilość niezrealizowana jest większa od zera.

Obie operacje mogą być wywoływane jednocześnie dla wielu dokumentów, pozycji lub subpozycji. Przycisk [Zwolnij zasoby]/[Rezerwuj zasoby] zastosowany z poziomu:

 • listy zamówień – zwalnia/rezerwuje zasoby dla wszystkich pozycji zaznaczonych zamówień i ich niezrealizowanych subpozycji
 • formularza dokumentu – zwalania/rezerwuje zasoby dla wszystkich niezrealizowanych subpozycji zaznaczonych pozycji
 • formularza pozycji – zwalnia/rezerwuje zasoby dla wskazanych subpozycji danej pozycji, dla ilości niezrealizowanej

Po wykonaniu operacji system wyświetla komunikat wraz ze szczegółową informacją nt. zwolnionych/pobranych zasobów. Ilość szczegółów w komunikacie jest uzależniona od poziomu, z jakiego dokonywane jest zwalnianie/rezerwowanie zasobów.

Kryteria sprawdzane podczas wiązania zasobów z subpozycjami ZWE:

 • artykuł – zgodny z artykułem subpozycji
 • magazyn – zgodny z magazynem subpozycji
 • data utworzenia zasobu/partii (przyjęcia na magazyn) – nie późniejsza niż data bieżąca; nie dotyczy metody AVCO
 • cechy – zgodność wartości cech zasobów/partii z wartościami cech subpozycji ZWE:
  • jeżeli na pozycji zamówienia podano wartości dla cech wpływających, to poszukiwane zasoby/partie muszą posiadać taką sama wartość cechy
  • jeżeli na pozycji zamówienia nie podano wartości dla cech wpływających na partie, to poszukiwane zasoby/partie mogą posiadać dowolną wartość dla tej cechy lub nie mieć przypisanej żadnej wartości

Kolejność pobierania zasobów/partii wywołana przyciskiem [Rezerwuj zasoby] jest uzależniona od zdefiniowanej przez operatora w systemie metody kolejkowania zasobów. Użytkownik nie może wskazać zasobów/partii, z którymi mają zostać powiązane subpozycje na ZWE.

W przypadku wystawiania dokumentu ZWE w centrum, w którym dla typu dokumentu ZWE nie przypisano magazynu będącego magazynem źródłowym na ZWE, kolumny Dokument i Dokument pierwotny na subpozycjach pozostaną niewypełnione (centrum nie posiada praw do magazynu w kontekście tego dokumentu).

Podczas realizacji ZWE dokumentem MM- system zmniejszy ilość na subpozycji dokumentu ZWE.

Na zakładce Dostawy w sekcji Partie/dostawy prezentowane są partie i zasoby tylko w przypadku, gdy centrum z poziomu którego edytowany jest dokument ZWE ma uprawnienia do magazynu źródłowego.

Uwaga
Do jednej pozycji zamówienia generowane są dwa typy rezerwacji: zakupowe – generowane podczas pierwszego zatwierdzenia ZWE (zatwierdzenia na magazyn docelowy) i sprzedażowe – generowane podczas drugiego zatwierdzenia ZWE (zatwierdzenia na magazyn źródłowy). Rezerwacje sprzedażowe są realizowane przez dokumenty MM- z magazynu źródłowego, a rezerwacje zakupowe są realizowane przez dokumenty MM+ na magazyn docelowy.

Czy ten artykuł był pomocny?