Zatwierdzanie ZWE

Drugie zatwierdzenie ZWE – przycisk [Zatwierdź]

Warunki niezbędne do przeprowadzenia operacji drugiego zatwierdzania:

  • warunek konieczny – centrum dokonujące operacji ma prawo do magazynu źródłowego (magazyn, na który podczas drugiego zatwierdzania zostaną wygenerowane subpozycje sprzedażowe), czyli magazyn ten jest przypisany do definicji ZWE tego centrum
  • warunki dodatkowe:
    • aby móc zatwierdzić ZWE, będące w stanie Zainicjowany lub Niezatwierdzony, od razu za pomocą przycisku [Zatwierdź] z pominięciem zatwierdzania za pomocą przycisku [Złóż], centrum musi mieć prawo do obu magazynów – źródłowego i docelowego; system generuje jednocześnie subpozycje zakupowe, jak i sprzedażowe
    • jeśli magazyn docelowy na ZWE nie jest magazynem przypisanym do typu dokumentu ZWE na danym centrum, system zezwoli na drugie zatwierdzenie w tym centrum, tylko jeśli zamówienie znajduje się w stanie Złożony (jeśli jest zatwierdzone przez centrum wystawiające)

Przy drugim zatwierdzeniu dokumentu ZWE:

  • system wygeneruje rezerwacje sprzedażowe na magazynie źródłowym na pozycje znajdujące się na zamówieniu, przy uwzględnieniu parametru Rezerwuj zasoby/Rezerwuj ilości – tak samo, jak w przypadku zatwierdzania zamówienia sprzedaży
  • rezerwacje sprzedażowe będą pobierane z magazynu źródłowego dokumentem MM-
  • system umożliwi generowanie innych dokumentów z ZWE

Czy ten artykuł był pomocny?