Anulowanie deprecjacji – FIFO/LIFO

image_print

Podczas anulowania następuje weryfikacja ilości towaru na magazynie z danej dostawy, która podlegała deprecjacji. W przypadku, gdy ilość:

 • jest dostępna – wartość zasobu na magazynie zostanie zaktualizowana o kwotę, która dla tego zasobu została zdeprecjonowana.

Przykład

 1. Na magazyn outletowy przyjęta została dostawa dokumentem PZ/2016/00001 artykułu Apaszka: 10 szt. w cenie 1,00 PLN za sztukę.
 2. Dokumentem WZ/2016/00001 wydano z magazynu outletowego 5 szt. artykułu Apaszka.
 3. Dokonana została deprecjacja zasobu:Na magazynie outletowym dla artykułu Apaszka przed deprecjacją dostępnych jest 5 szt. dostawy z dokumentu PZ/2016/00001 w cenie 1,00 PLN za sztukę – wartość zasobu wynosi 5,00 PLN.Na dokumencie deprecjacji cena została zmniejszona do 0,90 PLN. Stan dostawy po deprecjacji:5 szt. * 0,90 PLN = 4,50 PLN
 4. Dokumentem WZ/2016/00002 wydano 4 szt. artykułu Apaszka z magazynu outletowego. Stan dostawy po wydaniu towaru dokumentem WZ/2016/00002:1 szt. * 0,90 PLN = 0,90 PLN
 5. Anulowano deprecjację.
  Stan dostawy po anulowaniu deprecjacji:Wartość: 1,40 PLN (0,90 PLN wartość zasobu + 0,50 PLN z anulowanej deprecjacji)

 • nie jest dostępna – wygenerowany zostanie dokument KK. Wygenerowana w ten sposób KK nie jest powiązana z żadnym dokumentem magazynowym.

Przykład

 1. Na magazyn reklamacyjny przyjęta została dostawa dokumentem PZ/2016/00002 artykułu Krawat w ilości 20 szt. w cenie 10,00 PLN za sztukę.
 2. Dokumentem WZ/2016/00002 wydano 10 szt. artykułu Krawat.
 3. Dokonano deprecjacji zasobu:Na magazynie reklamacyjnym dla artykułu Krawat przed deprecjacją było na stanie 10 szt. dostawy z dokumentu PZ/2016/00002 w cenie 10,00 PLN za sztukę – wartość zasobu wynosi 100,00 PLN.Na dokumencie deprecjacji cena została zmniejszona do 9,00 PLN. Stan dostawy po deprecjacji:10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN
 4. Dokumentem WZ/2016/00003 wydano 10 szt. artykułu z dostawy przyjętej dokumentem PZ/2016/00002. Stan zasobu po wydaniu:Brak zasobu.
 5. Anulowano deprecjację.Powstał dokument KK na magazyn reklamacyjny.Wartość KK: 10,00 PLN

Uwaga
W przypadku wystawienia dwóch dokumentów deprecjacji na jeden magazyn, nie ma możliwości anulowania wcześniej wystawionego dokumentu DP, w pierwszej kolejności należy anulować późniejszy dokument.

 

Czy ten artykuł był pomocny?