Zatwierdzanie deprecjacji

image_print

Po zatwierdzeniu dokumentu deprecjacji nastąpi aktualizacja:

  • wartości zasobu na magazynie zgodnie z wartością określoną w polu Wartość po deprecjacji
  • ceny zasobu na magazynie według wzoru Wartość po deprecjacji/Ilość zasobu na magazynie
  • wartości zakupu dla danej partii, która zostanie wyliczona jako suma wartości po deprecjacji zdeprecjonowanych zasobów i pozostałych zasobów
  • ceny jednostkowej, która zostanie wyliczona według wzoru Wartość partii po deprecjacji/Ilość zasobów dla danej partii
  • zasobu, który został zarezerwowany przez rozchodowy dokument magazynowy

Uwaga
Po zatwierdzeniu dokumentu deprecjacji nie nastąpi aktualizacja wartości zakupu/nabycia na dokumentach ZS/FS, które dokonały rezerwacji zasobowej deprecjonowanych artykułów.

Podczas zatwierdzania dokumentu deprecjacji nastąpi weryfikacja Daty deprecjacji. W przypadku baz z metodą kolejkowania:

  • FIFO/LIFO – jeśli data dostawy jest późniejsza niż data deprecjacji nie ma możliwości jego zatwierdzenia
  • AVCO – nastąpi weryfikacja parametru Kontrola chronologii modyfikacji zasobów. W przypadku gdy data ostatniej modyfikacji zasobów pobranych na dokument DP jest późniejsza od daty deprecjacji nie ma możliwości jego zatwierdzenia

Czy ten artykuł był pomocny?