Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

image_print

Z zamkniętego dokumentu inwentaryzacji można wygenerować dokumenty korygujące, które zniwelują ewentualne rozbieżności.

Dokumenty środków trwałych generowane są z datą wystawienia określoną na podstawie parametru Generowanie dokumentów z datą dostępnego na nagłówku dokumentu inwentaryzacji środków trwałych.

W tabeli zostały przedstawione możliwości generowania dokumentów.

Ilość systemowa

Ilość rzeczywista

Różnica

Dokument

0

00brak
111W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZMO
011Nadwyżka – OT,
W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZMO
10-1Niedobór – LT
W przypadku niezgodności osoby lub miejsca – ZMO

Uwaga
Aby zaewidencjonować wszystkie różnice wynikające z inwentaryzacji tworząc dokumenty środków trwałych tylko raz, należy generować je w kolejności:

  • [OT] – nadwyżka
  • [ZMO] – niezgodność miejsca i osoby
  • [LT] – niedobór

Podczas modyfikacji dokumentu wygenerowanego na podstawie inwentaryzacji zostanie wyświetlony komunikat: „Ten dokument został wygenerowany na podstawie Inwentaryzacji. Czy na pewno chcesz dokonać jego modyfikacji?”. Użytkownik może potwierdzić wprowadzenie zmian lub zrezygnować z edycji dokumentu.

Nadwyżka

Nadwyżka ma miejsce, gdy ilość rzeczywista jest większa od ilości systemowej.

Uwaga
Jeżeli środek trwały jest zbyty lub zlikwidowany, nie ma możliwości wygenerowania dokumentu OT.

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawnioną nadwyżkę środków trwałych, należy wybrać przycisk [OT] z grupy przycisków Generowanie. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.

Okno generowania dokumentów OT

Pole Generowanie dokumentów z wartościami Zbiorczo oraz Pojedynczo (wartość domyślna) umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia nadwyżek ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument OT, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Dokument OT generowany jest na kwotę z kolumny Wartość początkowa.

Niezgodność miejsca i osoby

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawnioną niezgodność miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej za środek trwałych, należy wybrać przycisk [ZMO] z grupy przycisków Generowanie. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.

Okno generowania dokumentów ZMO

Pole Generowanie dokumentów z wartościami Zbiorczo (wartość domyślna) oraz Pojedynczo umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia niezgodności osób odpowiedzianych lub miejsca użytkowania ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument ZMO, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Uwaga
W przypadku, gdy w kolumnach Osoba odpowiedzialna wg spisu oraz Miejsce użytkowania wg spisu nie została podana wartość, dokument ZMO nie zostanie wygenerowany (mimo iż będzie niezgodność miejsca lub osoby).

Niedobór

W celu zaewidencjonowania dokumentu korygującego ujawniony niedobór środków trwałych należy wybrać przycisk [LT] z grupy przycisków Generowanie. Zostanie otwarte okno z parametrami generowania dokumentów.

Okno generowania dokumentów LT

Pole Generowanie dokumentów z wartościami Zbiorczo oraz Pojedynczo (wartość domyślna) umożliwia określenie, czy w przypadku ujawnienia niedoborów ma zostać wygenerowany zbiorczy dokument LT, czy oddzielny dokument dla każdego środka trwałego.

Uwaga
Po wygenerowaniu dokumentu LT na karcie środka trwałego zostanie zaznaczony parametr Data likwidacji.

Czy ten artykuł był pomocny?