Budowa profilu

image_print

Celem edytora profili jest umożliwienie użytkownikowi modyfikacji wyglądu menu głównego (wstążki), menu kontekstowego, paska szybkiego dostępu czy też panelu ergonomicznego. Aby móc w łatwy sposób modyfikować bądź dodawać profil, została stworzona struktura profilu, której budowa została opisana w poniższym artykule.

Struktura profilu

Edytor profili domyślnie wykorzystuje profil Standard, który można edytować zgodnie z preferencjami użytkownika. Po kliknięciu przycisku [Załaduj], a następnie wybraniu profilu Standard, profil ten zostanie załadowany.

Okno ładowania profilu

Każdy profil składa się z czterech standardowych elementów: zakładek MainTabs, menu kontekstowych ContextMenus, zakładek kontekstowych ContextTabGroups oraz skrótów na pulpicie Desktop Buttons. Wszystkie te elementy znajdują się w panelu Eksplorator.

Stałe elementy profilu

Gałąź MainTabs zawiera podstawowe zakładki , jakie są wyświetlane na wstążce zaraz po uruchomieniu systemu. Z poziomu tych zakładek można otwierać kolejne już grupy zakładek powiązane z kontekstami.

Zakładki profilu

Do zakładek można dodawać grupy przycisków, a do grup konkretne elementy. Przykładowo, do zakładki Główne została dodana grupa Lista słowników (nazwa całej grupy) oraz elementy, którymi w tym przypadku są Nabywcy, Dostawcy, Kontrahenci itd.

Zakładka Główne wraz z elementami

Kolejny element profilu to menu kontekstowe ContextMenus:

Menu kontekstowe ContextMenus dla listy faktur sprzedaży i jego elementy na drzewie profili

Do menu kontekstowych bezpośrednio dodaje się przyciski. Nie ma potrzeby formatowania ich wielkości, położenia tekstu itp. po dodaniu przycisków, ponieważ każdy przycisk jest formatowany automatycznie.

Ostatnim elementem składowym profilu są zakładki kontekstowe ContextTabGroups.

Zakładki kontekstowe ContextTabGroups i ich elementy na drzewie profili

Do zakładek kontekstowych można dodawać grupy lub zakładki (np. Wykres, Tabela, Rabaty ). Do grupy/zakładki kontekstowej można dodać zakładkę Elementy, a do niej z kolei podpiąć grupy przycisków (np. Płatności). Do grupy można również dodać przyciski (np. [Zamknij], [Zastosuj]).

Przykład

Do zakładki kontekstowej Rabaty podpięta jest zakładka Elementy. Do elementów dodana jest grupa Lista, która zawiera kontenery Komendy1 i Komendy2. W kontenerze Komendy1 znajduje się przycisk [Dodaj].

Przycisk

W edytorze profili istnieje osobna sekcja menu, która pozwala dodać, zmodyfikować bądź usunąć przycisk. Aby dodać nowy przycisk, należy wybrać [Dodaj] na panelu Biblioteka przycisków. Otworzy się formularz dodawania przycisku:

Formularz dodawania nowego przycisku

Pola dostępne na formularzu dodawania przycisku:

  • Tłumaczenie – nazwa przycisku oraz jej tłumaczenia w innych językach
  • Komenda – komenda zdefiniowana dla przycisku
  • Duża ikona – możliwość wybrania dużej ikony dla danego przycisku
  • Mała ikona – możliwość wybrania małej ikony dla danego przycisku

Po zdefiniowaniu nowego przycisku, w celu zapisania go należy wybrać przycisk [Zapisz] bądź [Zapisz i Zamknij] z menu w nagłówku formularza.

Zgłoszenie zapisania przycisku trafi do panelu Bieżące zmiany. W celu zapisania przycisku do bazy konfiguracyjnej, należy wybrać przycisk [Zapisz] z panelu Bieżące zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?