Comarch ERP Auto Update

image_print

Zarządzanie kopiami zapasowymi bazy danych Comarch ERP Auto Update

W nowej wersji, na widoku konfiguracji w sekcji Konfiguracja Auto Update zostały dodane dwa parametry odpowiadające za tworzenie kopii zapasowych bazy Comarch ERP Auto Update.

Parametry w sekcji Konfiguracja Auto Update

Za ich pomocą możliwe jest określenie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych oraz ich usuwania. Wartości domyślnie ustawione na 0 oznaczają, że funkcje te są wyłączone.

 

Ikony statusów agentów podrzędnych w strukturze agentów

Na widokach struktury agentów oraz instalacji zdalnych na agencie nadrzędnym zmodyfikowane zostały ikony informujące o statusie danego agenta podrzędnego.

Widok struktury agentów

Kolumna może teraz przyjmować następujące stany:

  • czerwony – agent podrzędny nigdy nie był online
  • żółty – agent nadrzędny był kiedyś online (obok ikony znajduje się oznaczenie czasu, od którego nie ma obecnie połączenia z danym agentem)
  • zielony – online

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?