Współpraca z e-Commerce

image_print

Atrybuty techniczne

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, zostało umożliwione włączanie lub wyłączanie konfiguracji widoczności atrybutów na poszczególnych centrach typu e-commerce.

Do oznaczania atrybutów został wykorzystany istniejący parametr Podgląd znajdujący się w sekcji związanej z e-Sklepem. Na nowo wykreowanych bazach danych parametr ten jest domyślnie odznaczony. Parametr możemy zaznaczyć niezależnie od tego, czy atrybut został już użyty na obiekcie, czy nie.

Oznaczenie atrybutu jako Techniczny za pomocą parametru Podgląd

W przypadku:

 • odznaczenia parametru – atrybuty nie są wysyłane do e-Sklepu
 • zaznaczenia parametru – zachodzi zmiana sposobu prezentacji atrybutów na liście obiektów na wzór prezentacji dla atrybutów Wielofirmowych oraz wysłanie atrybutu do e-Sklepu.

Zostały wprowadzone również zmiany na formularzu Lista atrybutów -> Lista obiektów dla obiektów o nazwie Artykuł oraz Grupa artykułów. Warunki dla atrybutu z zaznaczonym parametrem Podgląd to:

 • W oknie Struktura firmy wyświetlane są tylko centra typu e-commerce oraz firma nadrzędna, w której takie centra zostały utworzone
 • Dodana została kolumna Atrybut techniczny, która jest widoczna i dostępna do edycji tylko dla centrów typu e-commerce. Dla firm nadrzędnych kolumna Atrybut techniczny jest nieaktywna. W przypadku:
  • zaznaczenia parametru i zapisania zmian – występuje wysyłanie parametru do e-Sklepu
  • odznaczenia parametru i zapisania zmian – występuje zatrzymanie wysyłania parametru do e-Sklepu

Dodatkowo podczas zapisywania zmian na liście obiektów wyświetlony zostanie stosowny komunikat. W przypadku:

 • zaznaczenia parametru – „W celu zastosowania zmian w e-Sklepie należy wykonać synchronizację artykułów
 • odznaczenia parametru – „W celu zastosowania zmian w e-Sklepie należy wykonać pełną synchronizację
  Formularz dla atrybutu technicznego na liście obiektów

Wysyłanie gotowych zestawów do e-Sklepu

Zostało umożliwione przesyłanie gotowych zestawów z Altum do e-Sklepu, tworzonych na podstawie zdefiniowanych w systemie Comarch ERP Altum rabatów pakietowych.

Na formularzu centrum typu e-Commerce na zakładce Synchronizacja został dodany nowy parametr Eksportuj zestawy odpowiadający za włączanie funkcjonalności synchronizacji utworzonych zestawów dla e-sklepu.

Zakładka Synchronizacja w konfiguracji centrum e-Sklepu

Na szczegółach rabatu (Sprzedaż -> Rabaty -> Szczegóły rabatu -> zakładka Artykuły) w sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy została dodana nowa kolumna LP która odpowiada za kolejność elementów (artykułów) wyświetlanych w zestawie oraz strzałki góra/dół umożliwiające zmianę kolejności artykułów/grup artykułów znajdujących się na liście.

Dodatkowo został dodany parametr Zestaw dla e-sklep decydujący o tym, czy na podstawie danego rabatu ma być tworzony i wysyłany zestaw dla e-sklepu oraz parametr Zezwalaj na edycję i częściową realizację zestawu, który określa, czy można modyfikować elementy zestawu oraz czy można zrealizować sprzedaż w przypadku braku wystarczających zasobów.

Formularz Szczegóły rabatu

Na liście rabatów (Sprzedaż -> Rabaty) została dodana nowa kolumna Zestaw dla e-sklep prezentująca, czy na formularzu Szczegóły rabatu aktywowano opcję Zestaw dla e-sklep dla danego rabatu.

Parametr Zestaw dla e-sklep na liście rabatów

Czy ten artykuł był pomocny?