Definiowanie urzędu

image_print

Aby dodać nowy urząd, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą urzędów. Wówczas wyświetli się formularz definicji nowego urzędu.

Po lewej stronie znajduje się nagłówek formularza urzędu zawierający następujące pola i parametry:

  • Id – numer identyfikacyjny urzędu w bazie danych, pole nieedytowalne, numer jest nadawany automatycznie przez system
  • Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że urząd może być używany w systemie
  • Kod – pole obowiązkowe, kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji urzędu (np. skrót nazwy), może składać się maksymalnie z 50 znaków (liter i/lub cyfr). Kody urzędów muszą być unikalne.
  • Nazwa – pole obowiązkowe, może składać się maksymalnie z 500 znaków (liter i/lub cyfr).
  • Kod identyfikacyjny – numer identyfikacyjny urzędu nadany przez organy państwowe
  • Typ – lista rozwijana, zawierająca wartości zdefiniowane w słowniku uniwersalnym Typy urzędów
  • URL – strona WWW urzędu
  • Pola Adres, Telefon i E-mail są uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w polach zakładki Adres na formularzu urzędu.
Nagłówek formularza urzędu

Ponadto formularz urzędu podzielony jest na zakładki: Adres, Rachunki, Księgowe, Atrybuty, Załączniki.

Zakładka Adres umożliwia wprowadzenie danych adresowych oraz kontaktowych (np. numer telefonu lub adres e-mail) urzędu.

Zakładka Adres

Zakładka Rachunki prezentuje listę rachunków bankowych przypisanych do urzędu oraz umożliwia ich dodawanie/edycję/usuwanie.

Zakładka Księgowe prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego urzędu.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian. 

 

Czy ten artykuł był pomocny?