Lista urzędów

image_print

Lista urzędów zawiera informacje o zdefiniowanych w systemie instytucjach, które niezbędnych czasem do wskazania przy:

Aby otworzyć listę urzędów, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Urzędy].

Lista urzędów

W lewym panelu znajduje się drzewo grup urzędów, do których można przypisywać nowo definiowane instytucje. Domyślnie zdefiniowane w systemie typy to: Urząd Celny i Urząd skarbowy. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych grup urzędów w słowniku uniwersalnym Ogólne Typy urzędów.

Drzewo grup urzędów

Menu listy urzędów zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edytowanie/usuwanie urzędów oraz funkcje związane z wydrukami.

Menu listy urzędów

Lista urzędów składa się z kolumn:

  • Kod – kod urzędu zdefiniowany przez użytkownika
  • Kod urzędu – kod identyfikacyjny urzędu nadany przez organy państwowe
  • Nazwa
  • Miasto
  • Rodzaj – wartość pobierana ze słownika uniwersalnego Typy urzędów

Czy ten artykuł był pomocny?