Edycja nazwy i kodu artykułu na subpozycji dokumentu

image_print

Edycja nazwy artykułu

Nazwa artykułu na dokumentach generowanych zależna jest od wartości parametru Edycja nazwy, dostępnego na karcie artykułu. Gdy jest on zaznaczony, a na dokumencie źródłowym nazwa ta została zmieniona, wówczas na pozycji dokumentu generowanego zostanie ustalona nazwa zgodnie z nazwą na elemencie źródłowym.

Wyjątek, w którym nazwa ustalana jest zgodnie z nazwą na karcie artykułu stanowią generowania:

 • ZZ, ZWE z BST, PP
 • MM- z BST
 • RW, PW z I

W większości przypadków, istnieje również możliwość zmiany nazwy na dokumencie wygenerowanym, będącym w stanie niezatwierdzonym. Taka opcja jest niedostępna dla dokumentów:

 • FS wygenerowanych z WZ lub PAR
 • PAR wygenerowanych z WZ
 • WZ wygenerowanych z FS, PAR
 • korekt do dokumentów PAR, FS, FZ, PZ, WZ, RW, PW
 • MM+ wygenerowanych z MM-
 • FZ wygenerowanych z PZ
 • PZ wygenerowanych z FZ
 • KK
 • PC

Edycja kodu artykułu

Edycja kodu artykułu możliwa jest jedynie bezpośrednio z poziomu jego karty. Edycja pola nie determinuje automatycznej zmiany kodu na wystawionych już dokumentach. Kod na dokumentach generowanych pobierany jest:

 • z pozycji dokumentu źródłowego, w przypadku generowania dokumentów magazynowych z handlowych i odwrotnie, generowania korekt oraz FS do PAR
 • z karty artykułu, w przypadku pozostałych generowań.

Czy ten artykuł był pomocny?