Menu główne (wstążka)

image_print

Główne menu systemu to tak zwana wstążka. Pozwala ona na dostęp do wszystkich obszarów i akcji służących do obsługi systemu. Wstążka jest pogrupowana tematycznie, pozwalając na łatwe poruszanie się po systemie.

Menu główne systemu (wstążka)

W lewym górnym rogu wstążki znajdują się następujące ikony i przyciski:

Ikona systemu

 

Symbol okresu obrachunkowego – prezentuje informację o aktualnie obowiązującym okresie obrachunkowym

 

      Menu wyboru centrum – pozwala na szybką zmianę centrum struktury firmy bez konieczności przelogowywania się

Zmiana centrum struktury firmy

Pasek tytułu zawiera odpowiednio informacje o: nazwie bazy danych, nazwie centrum struktury firmy, do którego użytkownik jest obecnie zalogowany, nazwie tego użytkownika oraz wersji systemu.

Pasek górny wstążki

Właściwa część wstążki podzielona jest na szereg menu pozwalających użytkownikowi na dostęp do danego obszaru w systemie:

 • System
 • Główne
 • Sprzedaż
 • Zakup
 • Magazyn
 • CRM
 • Finanse
 • Księgowość
 • Środki trwałe
 • BSC
 • Raportowanie
 • Budżetowanie
 • Alokacja
 • Oddziały
 • Dodatki
 • Konfiguracja

Dostęp do funkcji na wstążce należących do menu CRM, BSC, Raportowanie, BudżetowanieAlokacja możliwy jest po odpowiedniej konfiguracji systemu i/lub nadaniu właściwych uprawnień operatora.

Po wybraniu dowolnego przycisku na wstążce wyświetlane jest również dodatkowe menu dotyczące otwartego przez przycisk okna.

Menu Elementy wyświetlane na wstążce dla listy kontrahentów

Użytkownik może zwijać i rozwijać wstążkę, wybierając przycisk strzałki umieszczony obok ikony pomocy.

Przycisk zwinięcia wstążki

System umożliwia również obsługę wstążki za pomocą predefiniowanych skrótów klawiszowych. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule Skróty klawiszowe.

Po prawej stronie strzałki służącej do zwijania i rozwijania wstążki znajduje się przycisk pomocy, otwierający stronę Bazy Wiedzy programu Comarch ERP Altum.

Przycisk pomocy

Ostatnie pole w tej części wstążki to narzędzie wyszukiwarki. Szczegółowy opis tego narzędzia znajduje się w artykule Wyszukiwarka.

Pasek szybkiego dostępu (panel ergonomiczny)

Niektóre okna, formularze i listy zawierają również tak zwany pasek szybkiego dostępu (panel ergonomiczny), czyli pasek zawierający najważniejsze dla danego miejsca przyciski.

Pasek szybkiego dostępu (panel ergonomiczny)

Czy ten artykuł był pomocny?