MM-

image_print

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Formularz dokumentu MM-

Dodatkowo w nagłówku znajdują się informacje nt:

 • magazynu źródłowego – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM- w centrum wystawiającym dokument. Magazyn źródłowy może zostać zmieniony do momentu dodania pierwszej pozycji.
 • magazynu docelowego – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM+ w centrum wystawiającym dokument MM-. Jako magazyn docelowy na dokumencie MM- może zostać wskazany magazyn dostępny w:
  • firmie głównej i w centrach podrzędnych firmy głównej, pod warunkiem, że na karcie magazynu jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej.
  • centrum typu firma i w jej centrach podrzędnych , pod warunkiem, że magazyny są dołączone do danej firmy.
Uwaga
System nie pozwala na przesunięcie towaru w obrębie tego samego magazynu – magazyn źródłowy i docelowy muszą być różne.
Uwaga
Magazynem docelowym może być magazyn konsygnacyjny własny, tylko wtedy, gdy magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy.

Sekcja Automatyczne generowanie MM+ po zatwierdzeniu MM- pozwala określić czy dokument MM+:

 • ma zostać wygenerowany w stanie Zatwierdzonym – opcja Zatwierdzony
 • ma zostać wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym opcja Do bufora
 • ma zostać nie niewygenerowany – opcja Nie generuj
Uwaga
Ustawienie parametru Automatyczne generowanie MM+ po zatwierdzeniu MM- jest zapisywane per firma i jest dziedziczone „w dół” w ramach danej struktury. 

Domyślnie ustawiana jest opcja zdefiniowana w konfiguracji typu dokumentu MM-.

Lista pozycji może zawierać dowolną ilość artykułów, jednakże zasoby każdego z nich muszą znajdować się na magazynie źródłowym.

Sposób dodawania pozycji na dokument został opisany w podkategorii Sposoby dodawania pozycji.

Na dokumencie MM-, istnieje możliwość definiowania opakowań. Sposób dodawania opakowań na dokument i ich obsługi zbieżny z dokumentami przychodowymi z uwzględnieniem poniższych różnic:

 • formularz opakowań zawiera dwa pola dotyczące magazynów – Magazyn źródłowyMagazyn docelowy, pola są nieaktywne i domyślnie wypełnione magazynami z nagłówka dokumentu
 • na dokumentach MM+ nie jest sprawdzana unikalność kodów EAN
 • wartość opakowania przyjmuje zawsze wartość netto
 • nie ma możliwości dodawania wielu opakowań jednocześnie
 • kopiowanie opakowań na MM- jest możliwe tylko, gdy dla wszystkich elementów opakowania jest dostępna wystarczająca ilość zasobów na magazynie
 • wartość skopiowanego opakowania ustalana jest na podstawie rzeczywistych wartości pobranych zasobów, a nie na podstawie opakowania źródłowego

 

Czy ten artykuł był pomocny?