Paczki

image_print

Paczki (PC) to dokumenty transportowe, które pozwalają na dodanie na jednym dokumencie wszystkich artykułów przeznaczonych do wysyłki do jednego odbiorcy. Dokument może zostać wydrukowany i naklejony na opakowanie, w którym transportowane są wyszczególnione na nim elementy.

Lista zdefiniowanych paczek dostępna jest w menu Magazyn –> (Zasoby) Paczki.

Lista paczek

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Unikalne kolumny dostępne na liście paczek:

Tworzenie paczki

Aby dodać nową paczkę należy wybrać przycisk [Dodaj], wskazując jedną z dostępnych opcji:

 • Paczka zewnętrzna
 • Paczka wewnętrzna

Formularz paczki składa się z  nagłówka oraz listy elementów (paczka zewnętrzna)/listy dokumentów (paczka wewnętrzna) i stanowi podstawę do utworzenia dokumentu.

Podstawowe pola dostępne na formularzu paczki zostały opisane w artykule Nagłówek dokumentu. Dodatkowo dostępne są pola:

 • Typ paczki – pole informacyjne, wypełniane na podstawie wskazanego typu podczas jej tworzenia
 • Punkt odbioru
 • Miejsce docelowe – pole dostępna na formularzu paczki wewnętrznej, pozwala na wskazanie centrum, w którym dostępny jest przynajmniej jeden magazyn widoczny w centrum będącym właścicielem paczki
Uwaga
Zmiana właściciela paczki możliwa jest do momentu ustalenia miejsca docelowego.
 • Status realizacji – pole z listą rozwijalną, pobieraną ze słownika Status realizacji paczki (Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne -> Ogólne -> Status realizacji paczki). W słowniku dostępne są predefiniowane wartości:
  • W przygotowaniu (wartość domyślna)
  • Gotowa do wysłania
  • Wysłana
  • Dostarczona
  • Odebrana
  • Rozpakowana
  • Częściowo rozpakowana
  • Przyjęta na stan
Uwaga
Warunkiem koniecznym do uzupełnienia listy elementów paczki:

 • zewnętrznej jest wypełnienie pola Odbiorca
 • wewnętrznej jest wypełnienie pola Miejsce dostawy

Paczka zewnętrzna

Formularz paczki zewnętrznej

Lista elementów zawiera informacje o:

 • kodzie i nazwie wysyłanego artykułu (pobrane z elementu dokumentu źródłowego)
 • ilości oraz jednostce miary
 • numerze dokumentu źródłowego, z którego pochodzi element i jego liczbę porządkową na tym dokumencie

Podczas dodawania elementu otwarta zostaje lista przefiltrowana względem kontrahenta. Po zaznaczeniu dokumentów wszystkie znajdujące się na nich pozycje zostaną dodane do paczki z możliwością ich usunięcia lub zmniejszenia ilości.

Uwaga
Poszczególne pozycje dokumentów mogą zostać dodane do jednego dokumentu PC
.

Paczka wewnętrzna

Formularz paczki wewnętrznej

Lista elementów zawiera informacje o:

 • numerze dokumentu MM- dodanego do paczki
 • statusie realizacji dokumentu źródłowego, pole z listą rozwijalną pobieraną ze słownika Status realizacji pozycji paczki (Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne -> Ogólne -> Status realizacji pozycji paczki). W słowniku dostępne są predefiniowane wartości:
  • Gotowa do wysłania (wartość domyślna)
  • Wysłana
  • Do odbioru
  • Odebrana
  • Brakująca
  • Przyjęta na stan (MM-)
  • Nieoczekiwana
  • Odrzucona
  • Nieoczekiwana – przyjęta
 • powiązanym dokumencie magazynowym MM+

Na dokument paczki mogą zostać dodane jedynie dokumenty MM-, które:

 • nie mają wygenerowanych dokumentów MM+
 • nie zostały dodane do innej paczki lub znajdują się w paczce, która została anulowana
 • mają stan Zatwierdzony
 • mają magazyn docelowy dostępny dla centrum wskazanego na dokumencie paczki w polu Miejsce docelowe

Po zatwierdzeniu dokumentu paczki, istnieje możliwość:

 • modyfikacji pola w kolumnie Status realizacji pozycji paczki
 • wygenerowania dokumentu MM+
Uwaga
Nie ma możliwości anulowania dokumentu MM-, dodanego do paczki. W pierwszej kolejności należy anulować dokument paczki

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?