Rabaty – Informacje ogólne

image_print

Rabat jest parametrem określającym upust względem ceny bazowej (ceny początkowej). System obsługuje mechanizm przydzielania rabatów na transakcjach handlowych.

W systemie wyróżnia się:

Na podstawie powyższych typów, użytkownik może tworzyć rabaty określające szczegółowe warunku ich naliczania.

Dostęp do rabatów możliwy jest z poziomu zakładki Sprzedaż -> Rabaty.

Grupa przycisków Rabaty dostępne są:

 • Typy rabatów – lista predefiniowalnych typów rabatów towarowych, promocji pakietowych oraz rabatów nagłowka, dla których użytkownik może okreslić priorytet ich naliczania.

Uwaga
Rabaty użytkownika (w tym rabaty nagłówka) mają odgórnie ustaloną kolejność naliczania i nie podlega ona żadnej edycji – naliczane są zawsze jako ostatnie po rabatach towarowych oraz promocjach pakietowych.

 • Użytkownika – lista operatorów systemu wraz z przyznaną im maksymalną wielkością rabatu użytkownika, jaki mogą udzielić kontrahentowi podczas wystawiania dokumentu niezależnie od rabatów towarowych.
 • Rabaty – wykaz rabatów towarowych i promocji pakietowych zdefiniowanych przez operatora.

 

Zasady naliczania rabatów w systemie:

 • rabaty udzielane są w walucie dokumentu (rabat wyrażony w innej walucie jest przeliczany na walutę dokumentu po kursie obowiązującym na danym dokumencie)
 • w zależności od kierunku VAT na dokumencie rabat naliczany jest:
  • od wartości/ceny netto – jeśli dokument jest wystawiony od netto
  • od wartości/ceny brutto – jeśli dokument jest wystawiony od brutto
 • w zależności od parametru Rabat od ceny na karcie artykułu rabaty naliczane są od ceny lub od wartości elementu dokumentu
 • rabaty wartościowe (kwotowe) oraz rabat użytkownika na pozycje zawsze łączone są z innymi rabatami metodą Dodaj
 • system uwzględnia parametr Kontrola: ilość*cena=wartość
 • system uwzględnia kontrolę minimalnej marży – po naliczeniu rabatów cena może zostać podwyższona tak, aby spełnić wymagania minimalnej marży
 • kolejność naliczania rabatów:
  • rabaty pozycji (rabaty towarowe) wg kolejności określonej na liście typów rabatów
  • rabat użytkownika (nadawany bezpośrednio na pozycję dokumentu)
  • procentowy rabat nagłówka
  • wartościowy rabat nagłówka
  • sprawdzanie kontroli minimalnej marży i kontroli ilość*cena=wartość
 • wartość całego dokumentu wyliczana jest na podstawie wartości elementów dokumentu

Czy ten artykuł był pomocny?