Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]

image_print

Rozliczenia płatności mogą być dokonywane za pomocą przycisków:

Graficzny znak przycisku

Przycisk jest dostępny z poziomu:


 • szczegółów operacji kasowych/bankowych

 • szczegółów płatności


 • preliminarza

 • rozliczeń z kontrahentami


 • preliminarza

 • rozliczeń z kontrahentami

 • listy należności/zobowiązań

 • szczegółów operacji kasowej/bankowej

 • szczegółów płatności


 • preliminarza

 • rozliczeń z nabywcami/dostawcami

 • listy zobowiązań/należności

 • listy dokumentów handlowych

 • szczegółów faktury sprzedaży

Rozliczanie za pomocą przycisku [Powiąż]

Przycisk [Powiąż] dostępny jest z poziomu szczegółów płatności i szczegółów operacji kasowej/bankowej, na zakładce Rozliczenia.

Przycisk [Powiąż] na zakładce Rozliczenia na płatności

Zakładka Rozliczenia na płatności została szczegółowo opisana w artykule Dodawanie należności/zobowiązania.

W celu rozliczenia danej płatności należy na liście Dokumenty do rozliczenia zaznaczyć odpowiedni dokument, a następnie wybrać przycisk [Powiąż] lub dwukrotnie kliknąć myszką na zaznaczony dokument. Po dokonaniu rozliczenia w sekcji Dokumenty rozliczone pojawi się dokument rozliczający daną płatność. Dodatkowo jeżeli dokument ten został całkowicie rozliczony, to zniknie on z listy Dokumenty do rozliczenia.

Uwaga
Na liście Dokumenty do rozliczenia znajdują się tylko operacje oraz płatności przeciwnego typu związane z danym podmiotem, którego płatność jest aktualnie rozliczana.

 

W celu usunięcia rozliczenia, należy na liście Dokumenty rozliczone zaznaczyć odpowiedni dokument, następnie wybrać przycisk [Usuń powiązanie] lub dwukrotnie kliknąć myszką na ten dokument. Po usunięciu rozliczenia dokument znika z listy Dokumenty rozliczone i pojawia się ponownie na liście Dokumenty do rozliczenia.

Rozliczanie za pomocą przycisku [Powiąż zaznaczone]

W celu dokonania rozliczenia należy na liście preliminarza lub liście rozliczeń z kontrahentami zaznaczyć co najmniej dwa dokumenty, które mają zostać ze sobą powiązane, a następnie wybrać przycisk [Powiąż zaznaczone].

Przycisk [Powiąż zaznaczone] na liście Rozliczenia z nabywcami

Rozliczenie za pomocą przycisku [Rozlicz]

Rozliczenia za pomocą przycisku [Rozlicz] można dokonać z poziomu:

Wybranie przycisku [Rozlicz] powoduje otwarcie listy wszystkich nierozliczonych dla danego kontrahenta operacji (w przypadku rozliczania płatności) lub płatności (w przypadku rozliczania operacji). Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów do rozliczenia należy wybrać przycisk [Powiąż]. System pozwala także na edytowanie dokumentów widocznych na liście.

Dokumenty są wyświetlane w oknie nierozliczonych operacji/nierozliczonych płatności wyłącznie, jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do odczytu płatności lub operacji. Dodatkowo na liście nierozliczonych operacji/nierozliczonych płatności, widoczne są wszystkie obiekty dostępne w centrum, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Okno Nierozliczone operacje podczas rozliczania płatności

Rozliczanie za pomocą przycisku [Zapłać]

Rozliczanie płatności za pomocą przycisku [Zapłać] zostało opisane w artykule Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty.

 

Czy ten artykuł był pomocny?