Stanowiska

image_print

Lista stanowisk dostępna jest z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Stanowiska.

Stanowiska zdefiniowane przez użytkownika mogą zostać przyporządkowane pracownikom w strukturze podległościowej firmy.

Lista stanowisk

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/usuwania obiektu (stanowiska), zapisu zmian oraz odświeżania i zamknięcia listy.

Przycisk [Dodaj] otwiera kolejną linijkę na liście, gdzie definiowane jest nowe stanowisko. Po wpisaniu nazwy stanowiska i zapisaniu zmian lista stanowisk dostępna jest w oknie Wybór pracownika w procesie dodawania pracownika do struktury podległościowej firmy.

Lista stanowisk dostępna przy dodawaniu pracownika do struktury podległościowej

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?