Uprawnienia do edycji interfejsu

image_print

Comarch ERP Altum umożliwia zarządzanie uprawnieniem do modyfikacji interfejsu. Na formularzu grupy operatorów, na zakładce Inne uprawnienia dostępne jest uprawnienie Modyfikacja interfejsu, które umożliwia operatorom z danej grupy uruchomienie edytora interfejsu. Jego odebranie spowoduje, że operatorzy z danej grupy operatorów nie będą mogli uruchomić edytora interfejsu.

Uprawnienie Modyfikacja interfejsu przyznawane grupie operatorów

Operatorzy znajdujący się w grupie B2_admin mogą:

  • Edytować interfejs dla wszystkich operatorów i grup operatorów
  • Ograniczyć możliwość edycji pojedynczych kontrolek dla operatorów spoza grupy B2_admin

Operatorzy nieznajdujący się w grupie B2_admin mogą edytować wyłącznie własny interfejs.

Uwaga
Należy pamiętać, że uprawnienia sumują się w kontekście całego centrum. Jeśli operator należy do kilku grup w ramach jednego centrum i choć jedna z tych grup ma nadane uprawnienie do modyfikacji interfejsu, operator ten będzie mógł modyfikować interfejs.

Czy ten artykuł był pomocny?