Współpraca z e-Commerce

image_print

Synchronizacja kolejności wartości cech i atrybutów słownikowych

W systemie zostało umożliwione określanie i zmiana kolejności wartości cech i atrybutów słownikowych. Informacja o kolejności jest przekazywana w synchronizacji do e-Sklep determinując sposób ich wyświetlania w interfejsie użytkownika.

W systemie dodano możliwość ustalania kolejności prezentacji załączników przypisanych do obiektów.

Obsługa usług w synchronizacji

W systemie została umożliwiona synchronizacja artykułów o typie Usługa. Dzięki temu prowadzący sprzedaż w e-Sklep mogą poszerzyć swoją ofertę o usługi dodatkowe dla sprzedawanych produktów takie jak pakowanie prezentowe.

Usługi mogą być również dodawane na dokumenty eksportowane do e-Sklep – dla wersji B2B.

Do e-Sklep nie są synchronizowane usługi, które są określone w centrum typu Comarch e-Sklep jako Koszt transportu oraz Koszt płatności.

Blokada automatycznych rezerwacji

W oknie typu dokumentu ZS (menu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw → Wybór centrum → Dokumenty → ZS → Magazyny) dodana została kolumna Blokada automatycznych rezerwacji. Parametr wyłącza tworzenie automatycznych rezerwacji w przypadku braku wskazania magazynu na dokumencie zamówienia sprzedaży.

Definiowanie blokady automatycznych rezerwacji na magazynie dokumentu ZS

Podczas wystawiania zamówienia sprzedaży bez określania magazynu (<Wszystkie>) brane są pod uwagę zasoby jedynie z magazynów, na których parametr nie został zaznaczony.

Przykład

Zdefiniowano następujące zasoby na magazynach:

 • Na magazynie W1 znajduje się 10 szt. artykułu A
 • Na magazynie W2 znajduje się 5 szt. artykułu A
 • Na magazynie W3 znajduje się 10 szt. artykułu A

Parametr Blokada automatycznych rezerwacji zaznaczony jest dla magazynu W3.

Przypadek 1:

Tworzone jest zamówienie sprzedaży na magazyn <Wszystkie>. Na dokument dodano 25 szt. artykułu A:

 • 10 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W1
 • 5 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W2
 • 10 szt. nie zostanie zarezerwowane na magazynie W3

Przypadek 2:

Tworzone jest zamówienie sprzedaży na magazyn W3. Na dokument dodano 25 szt. artykułu A:

 • 10 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W3
 • 15 szt. nie zostanie zarezerwowane na magazynie W3

Możliwość ograniczenia ilości synchronizowanych towarów

W oknie edycji centrum typu e-Sklep (Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw → Wybór centrum → Synchronizacja), w sekcji Formy płatności została dodana zakładka Magazyny. Po wybraniu zakładki widoczna jest lista wszystkich magazynów dostępnych dla danego centrum. Dla każdego magazynu istnieje możliwość określenia Progu udostępniania stanów. W przypadku synchronizacji danego artykułu do Comarch e-Sklep, jego ilość pomniejszana jest o wskazaną w progu liczbę. W przypadku, kiedy wartość progu jest większa niż dostępna ilość towaru na danym magazynie, artykuł nie jest synchronizowany. W przypadku, kiedy w systemie skonfigurowana jest sprzedaż z brakami, artykuły synchronizowane są niezależnie od stanów magazynowych.

Przykład

Zdefiniowano następujące zasoby na magazynach:

 • Na magazynie W1 znajduje się 10 szt. artykułu A
 • Na magazynie W2 znajduje się 5 szt. artykułu A

Dla danych magazynów ustalono progi:

 • Magazyn W1: Próg udostępniania stanów zdefiniowany na 1
 • Magazyny W2: Próg udostępniania stanów zdefiniowany na 4

Podczas synchronizacji:

 • Z magazynu W1 zostanie wyeksportowane 10 – 1 = 9 sztuk artykułu
 • Z magazynu W2 zostanie wyeksportowane 5 – 4 = 1 sztuka artykułu

Łącznie wyeksportowane zostanie 10 sztuk artykułu.

Czy ten artykuł był pomocny?