ZWE w konsygnacji

image_print

Dla zamówień wewnętrznych rezerwacje zasobowe tworzone są po złożeniu dokumentu.

Jeśli magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny własny, a magazynem docelowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy, to jeśli parametr Rezerwuj zasoby jest zaznaczony przy drugim zatwierdzeniu, pobierane są tylko te zasoby, które pochodzą z magazynu konsygnacyjnego własnego (magazynu docelowego na dokumencie).

Po zatwierdzeniu dokumentu ZWE, można wygenerować dokument MM-, gdzie magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy, a na dokument MM- pobrane zostaną tylko te zasoby, które na magazyn konsygnacyjny odbiorcy trafiły z magazynu konsygnacyjnego własnego.

Przykład

1. Wystawiony zostaje dokument PZ1 na magazyn konsygnacyjny własny, następnie wygenerowano dokument MM1-/MM1+, gdzie magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny własny, a magazynem docelowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy.

2. Wystawiony zostaje dokument PZ2 na magazyn lokalny, następnie wygenerowany zostaje dokument MM2-/MM2+, gdzie magazyn źródłowym jest magazyn lokalny, a magazynem docelowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy.

3. Wystawiony zostaje dokument ZWE, gdzie magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy, a magazynem docelowym jest magazyn konsygnacyjny własny. Parametr Rezerwuj zasoby na dokumencie ZWE jest zaznaczony.

4. Z dokumentu ZWE generowany jest dokument MM3-, gdzie magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy, a magazynem docelowym jest magazyn konsygnacyjny własny. Na dokument MM3- pobrane zostaną zasoby z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy, ale tylko z dokumentu PZ1, ponieważ zasoby na magazyn konsygnacyjny odbiorcy trafiły na ten magazyn z magazynu konsygnacyjnego własnego.

Dokument IlośćMagazynMagazyn źrodłowyMagazyn docelowy
PZ12 szt.Konsygnacyjny własny
MM1-/MM1+2 szt.Konsygnacyjny własnyKonsygnacyjny odbiorcy
PZ210 szt.Lokalny
MM2-/MM2+10 szt.LokalnyKonsygnacyjny odbiorcy
ZWE5 szt.Konsygnacyjny odbiorcyKonsygnacyjny własny
MM3-2 szt.Konsygnacyjny odbiorcyKonsygnacyjny własny

Na dokument MM3- zostały przeniesione tylko 2 szt. ponieważ na magazynie konsygnacyjnym własnym przed przesunięciem między magazynowym dostępne były tylko 2 szt. pochodzące z PZ1.

Czy ten artykuł był pomocny?