Jak dodać własne pola na Liście towarów?

W niniejszym artykule została opisana modyfikacja Listy towarów.

 

Przykład:

Na Liście towaru dla każdego towaru dodamy kod EAN.

 

Kroki do wykonania:

1. Należy dodać kolumnę _EAN do procedury CustomerPanel.GetArticleList

Uwaga

Wszystkie nowe kolumny należy dodawać z prefiksem dolnego podkreślenia “_” , np. Twr_Ean AS _EAN

Ma to związek z wdrożeniem rozwiązania OpenAPI i systematyzowaniem metod API, które obecnie są w Comarch B2B.

 

2. Następie należy dodać tłumaczenia w tabeli CustomerPanel.Translations

Przykładowy INSERT dla języka polskiego:

Kod
insert into CustomerPanel.Translations(TSL_LanguageId, TSL_Value,TSL_Description)
values (1, N'EAN','EAN');

 

3. Ostatnim krokiem jest zmodyfikowanie interfejsu

Na Liście towarów przygotowany został przykładowy kod, który wyświetla nowe pola dodane do towaru z wykorzystaniem komponentu ApiExtensions. Wystarczy usunąć znaczniki komentarza. Definicje obiektów zostały przygotowane, a dane towaru z API zostały przekazane do klasy komponentu. Komponent jest również odpowiednio ostylowany dla każdego z widoków.

Komponent ApiExtensions został przygotowany w taki sposób, aby nazwa pola odpowiadała kluczowi tłumaczenia (TSL_Description z tabeli CustomerPanel.Translations).

Przykład
Pole o nazwie _EAN wyświetli etykietę znajdującą się pod kluczem EAN w tabeli tłumaczeń. W przypadku braku tłumaczenia wyświetli się nazwa pola.
Wskazówka
Analogiczny zakomentowany kod został przygotowany również na szczegółach dokumentów w polach nagłówkowych dokumentu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?