Jak dodać własne pola w Strefie klienta na Liście reklamacji?

W niniejszym artykule została opisana modyfikacja Listy reklamacji dostępnej w Strefie klienta.

 

Przykład:

Dodamy kolumnę Osoba prowadząca reklamacje na Liście reklamacji w Strefie klienta.

 

Kroki do wykonania:

1. Należy dodać kolumnę _OsobaProwadzaca do procedury CustomerPanel.GetComplaintList
2. Następnie należy dodać tłumaczenia w tabeli CustomerPanel.Translations
3. Zmodyfikować plik complaints.service.ts

Wskazówka
Warto pamiętać:
  • Tablica kolumn zdefiniowana jest w konstruktorze klasy.
    Jeżeli kolumna ma tylko wyświetlać tekst i nie musi być sformatowana w żaden konkretny sposób, to wystarczy do tablicy dodać wpis:
    { property: [nazwa property w api], translation: [klucz dla tłumaczenia, który przychodzi w api]}
  • Jeżeli nazwa property i klucz do tłumaczeń są takie same, to wystarczy podać tylko property.
  • Kolumny wyświetlą się w kolejności podanej w tablicy columns.
  • Klucz do tłumaczeń podaje się zawsze z małej litery. W naszym przykładzie zatem będzie to { property: ‘_osobaProwadzaca’ }

 

Czy ten artykuł był pomocny?