Jak dodać własne pola na Szczegółach towaru?

W niniejszym artykule została opisana modyfikacja Szczegółów towaru.

Uwaga

Na szczegółach towaru obiekt rozszerzeń został odebrany z API i przekazany do klasy
komponentu w następujących obszarach:

  • Podstawowe dane towaru
  • Zakupowe dane towaru

Samodzielnie należy wybrać umiejscowienie nowych pól oraz odpowiednio ostylować sekcję.

 

Przykład:

Dodamy nową informacje o certyfikacie i numerze katalogowym na szczegółach towaru.

 

Kroki do wykonania:

1. Należy dodać przykładowe pola: _Certificate i _CatalogNumber do procedury [CustomerPanel].[GetArticleGeneralInfoXl]

Przykładowo dodane nowe pola do procedury [CustomerPanel].[GetArticleGeneralInfoXl]:

Kod
……
,[EAN] = Twr_Ean
,ItemExistsInCurrentPriceList = @itemExistsInCurrentPriceList
,_Certificate = Twr_Certyfikat
,_CatalogNumber = Twr_Katalog
from CDN.TwrKarty i
……
Uwaga
Wszystkie nowe kolumny należy dodawać z prefiksem _ np. _CatalogNumber
Ma to związek z wdrożeniem rozwiązania OpenAPI i systematyzowaniem metod API, które obecnie są w Comarch B2B

 

2. Należy dodać tłumaczenia w tabeli CustomerPanel.Translations

Przykładowy INSERT dla języka polskiego:

Kod
insert into CustomerPanel.Translations(TSL_LanguageId, TSL_Value,TSL_Description)
values (1, N'Certyfikat’, 'Certificate');
insert into CustomerPanel.Translations(TSL_LanguageId, TSL_Value,TSL_Description)
values (1, N'Numer katalogowy’, 'CatalogNumber');

3. Ostatnim krokiem jest zmodyfikowanie interfejsu

W pliku ClientApp/src/app/components/product-details/product-details.component.html. został dodany kod:

Co robi dodany powyżej kod?

  • Wyświetla nowe pola na interfejsie z użyciem tłumaczeń odpowiadających nazwom pól
  • Komponent ApiExtensions domyślnie opakowuje każdą parę klucz-wartość w kontener ‘<div>’. Właściwość [removeElementContainer]=”true” oznacza, że wszystkie pola klucz-wartość wyświetlą się bez kontenerów, jako sąsiedzi w trzewie DOM.
  • Wszystkie w ten sposób nowo dodane pola dostępne są na widoku szczegółów towaru w obiekcie „generalInfo”
Uwaga
TSL_Description z tabeli CustomerPanel.Translations jest kluczem, który wskazuje właściwe tłumaczenie.

 

4. W efekcie powyższy przykład wyświetli dodaną informację w „tabelce właściwości” towaru:

 

Uwaga
Powyższe zmiany w kodzie ts i html będą widoczne w wersji produkcyjnej dopiero po
kompilacji interfejsu.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?