Nowości i zmiany w wersji 2020.1

1. Nowości

1.1 Zapis szukanych fraz wyszukiwarki

Wprowadzono zapisywanie wpisywanych przez klientów fraz do wyszukiwarki, dzięki czemu administrator aplikacji Comarch B2B ma możliwość analizowania wpisywanych zapytań.
Szukane frazy przechowywane są w tabeli CustomerPanel.SearchHistory, w której można podejrzeć:

 • szukane frazy
 • datę i godzinę
 • adres IP komputera
 • dane dotyczące osoby, która wpisywała zapytanie (id firmy i osoby zalogowanej)

1.2 Własne nazwy koszyków

Dodano możliwość wprowadzenia własnej nazwy dla koszyka. Użytkownik może dowolnie nazywać sobie koszyki, nie muszą to już być tylko cyfry.
Zdefiniowanie własnej nazwy możliwe jest z poziomu tzw. ‘małego koszyka’ po kliknięciu na nazwę koszyka.

1.3 Przechowalnia towarów

Została dodana nowa funkcja Przechowalni towarów. Użytkownik z poziomu szczegółów towaru ma możliwość dodania towaru do Przechowalni, które będzie chciał zakupić w przyszłości.
Funkcja umożliwia dodanie wielu przechowalni, a każda nowa przechowalnia ma domyślną nazwę, którą użytkownik może później edytować (max 20 znaków).
Dostęp do Przechowalni mają użytkownicy posiadający nowe prawo: Przechowalnia.

1.4 Atrybuty kontrahenta

W Strefie klienta w Moje dane umożliwiono wyświetlenie atrybutów kontrahenta dodanych przez operatora systemu EPR. Atrybuty kontrahenta wyświetlają się w sekcji Dodatkowe informacje i służą do celów informacyjnych.
Aby atrybut się pojawił musi być dodany w systemie ERP na karcie kontrahenta oraz być udostępniony w Comarch B2B.

1.5 Cenniki progowe (Comarch ERP Altum)

Udostępniono liczenie cen w oparciu o ceny progowe w integracji z Comarch ERP Altum. Przeliczenie cen następuje w koszyku po uzyskaniu odpowiedniego progu ilościowego.

2. Zmiany

2.1 Informacja o realizacji oferty w koszyku

Dodano w koszyku i tzw. ‘małym koszyku’ informacje o numerze oferty, na podstawie której jest realizowane zamówienie. Dzięki czemu użytkownik z poziomu koszyka ma informacje, że składa zamówienie na podstawie oferty, a także może szybko przejść do szczegółów oferty.

2.2 Zmiana sposobu dodawania koszyków

Został zmieniony mechanizm dodawania nowych koszyków. W wersji Comarch B2B 2020.1 użytkownik sam może tworzyć nowe koszyki w dowolnym dla siebie momencie, za pomocą opcji ‘Nowy koszyk’ widocznym przy przycisku ‘Dodaj do koszyka’.
Nie ma na sztywno stworzonych pustych koszyków (jak to miało miejsce w poprzednich wersjach).

2.3 Przebudowa cache aplikacji bez jej restartu

Zmieniono mechanizm działania przebudowy cache aplikacji. Od wersji Comarch B2B 2020.1 ustawienie ReloadCacheAndTranslations na wartość 1 w tabeli CustomerPanel.ActionsToExecute powoduje również przeładowanie ‘cache’ związanego z paginacją (czyli zaktualizowanie tabeli CustomerPanel.NumberOfItemsInGroup).
Dotychczas takie ustawienie powodowało przebudowę cache globalnego oraz translacji.

2.4 Pop-up z informacją o dodaniu do koszyka

Skrócono czas wyświetlania pop-up’a pojawiającego się po dodaniu towaru do koszyka przy zaznaczeniu opcji ‘zapamiętaj mój wybór/zostań na stronie’. Obecnie znika po 1,5 sekundy.

3. Poprawiono

3.1 Wyświetlanie grup towarowych (Comarch ERP XL)

Zostały wdrożone nowe usprawnienia w wyświetlaniu grup towarowych i przechodzenia pomiędzy grupami. Poprawiono m.in.:

 • wyświetlanie grupy jeśli grupy były linkowane (w przypadku integracji z systemem Comarch ERP XL). Tym samym, został rozwiązany z dostępem do grup:
  Dostęp do wybranej kategorii jest zabroniony lub kategoria nie istnieje. Wybierz inną kategorię towarów.
 • wyświetlanie grupy, w przypadku gdy grupa domyślna towaru była poza drzewkiem udostępnionym do Comarch B2B;
 • błędy z cofaniem się w drzewku kategorii.

3.2 Zapisywanie Rejestru kasowo-bankowego (Comarch ERP XL)

Poprawiono błąd z zapisem Rejestru kasowo-bankowego na zamówieniu. Obecnie, jeśli kontrahent ma przypisanych wiele rejestrów w systemie ERP, na zamówieniu zapisuje się rejestr powiązany z odpowiednią walutą.

3.3 Filtrowanie atrybutów ze znakiem ‘+’

Poprawiono filtrowanie listy towarów po atrybutach zawierających w wartościach znak plusa ‘+’.

3.4 Zdjęcie towaru – kolejność wyświetlania

Poprawiono wyświetlanie kolejności zdjęć towaru. Kolejność wyświetlania zdjęć brana jest z systemu ERP. Zdjęcie pierwsze w kolejności jest zdjęciem domyślnym.

3.5 Wyszukiwarka – brak wyników podczas pierwszego wyszukiwania

Poprawiono błąd związany z wyszukiwarką w przypadku wejścia do aplikacji i wyszukania pierwszego towaru. Wyszukiwarka nie zwracała wyników.

3.6 Przypomnienie hasła – osoba archiwalna

Poprawiono generowanie przypomnienia hasła w przypadku osoby, która posiadała adres e-mail osoby archiwalnej.

3.7 Kolejność dodawania towarów do koszyka

Poprawiono błąd związany ze złą kolejnością wyświetlania towarów w koszyku. Obecnie towary w koszyku, na zamówieniu oraz w e-mailach potwierdzających zamówienie wyświetlają się w kolejności w jakiej były dodawane do koszyka.

3.8 Usługa na zamówieniu (Comarch ERP Altum)

Poprawiono składanie zamówień w Comarch B2B zawierających towary o typie usługa w połączeniu z Comarch ERP Altum. W Comarch ERP Altum na ZS rekord z towarem o typie usługa ustawiał zawsze ilość = 0, niezależnie od podanej ilości w Comarch B2B.

Comarch B2B – wymagania

Comarch B2B 2020.1 współpracuje z systemami Comarch ERP:

 • Comarch ERP XL 2020.0
 • Comarch ERP Altum 2019.5.
Uwaga
INSTALACJA COMARCH B2B

Przed aktualizacją programu należy bezwzględnie zapoznać się z artykułem na temat instalacji Comarch B2B.

Uwaga
COMARCH ERP PULPIT KONTRAHENTA – BRAK WSPARCIA

Informujemy zgodnie z zapowiedziami, że Comarch ERP Pulpit Kontrahenta z dniem 01.01.2019 przestał być wspierany i rozwijany. Niezwłocznie zachęcamy Państwa Klientów do migracji na Comarch B2B.

Uwaga
PRZEGLĄDARKA INTERNET EXPLORER / EDGE

W związku z nowym interfejsem aplikacja Comarch B2B nie obsługuje:

 • od wersji Comarch B2B 2018.4 przeglądarki Internet Explorer
 • od wersji Comarch B2B 2020 przeglądarki Microsoft Edge (oparty o stary silnik przeglądarki)

Czy ten artykuł był pomocny?