Nowości i zmiany w wersji 2021.1

1. Zmiany

1.1 Szczegóły towaru – opis towaru z tłumaczeń (XL)

Umożliwiono wyświetlenie opisu towaru zdefiniowanego na Karcie Towaru w zakładce Opisy i Tłumaczenia/obszar Tłumaczenia w języku polskim.

Uwaga
W Comarch B2Bpierwszej kolejności wyświetlany jest opis z zakładki Opisy i Tłumaczenia z obszaru Tłumaczenia w języku polskim. Jeśli nie ma dodanego tłumaczenia dla języka polskiego, opis pobierany jest z zakładki Ogólne.

1.2 Szczegóły towaru – kolejność atrybutów towaru (XL)

Dodano możliwość wyświetlania atrybutów na szczegółach towaru w zakładce Cechy towaru według kolejności ustawionej na karcie towaru w systemie ERP (XL).

1.3 Filtry – filtrowanie w grupach podrzędnych

Dodano możliwość filtrowania towarów w grupach podrzędnych, a nie tylko w obrębie grupy/podgrupy na której dodany jest filtr.

Przykład
W Comarch B2B dodana jest grupa ‘Obuwie’ zawierająca podgrupy: ‘Kozaki’, ‘Sandały’, ‘Półbuty’.
Na poziomie każdej tej grupy jest dodany filtr ‘Rozmiar: 36, 37, 38, 39, 40’.

Klient wchodzi na grupę ‘Obuwie’ i na filtrze ‘Rozmiar’ wybiera wartość ’38’.
W wynikach zostaną zwrócone wszystkie towary z grupy ‘Obuwie’, ‘ Kozaki’, ‘Sandały’, ‘Półbuty’, które mają przypisaną wartość atrybutu ‘Rozmiar: 38’, a nie tylko towary z grupy ‘Obuwie’.

1.4 Reklamacje – parametr @customerID (XL)

Dodano do procedury odpowiedzialnej za składanie reklamacji CustomerPanel.GetItemsComplaint parametr @customerId. Parametr jest wykorzystywany przy własnych modyfikacjach procedury.

1.5 Zdjęcia – wyświetlanie niezależnie od wersji językowej

Załączniki, które są zdjęciami (dodane z bazy systemu ERP, z linku URL) wyświetlają się niezależnie od wersji języka. Zmiana wyświetlania zdjęć dotyczy obszarów: zdjęcia towarów, zdjęcia zamienników, załączniki na dokumentach, załączniki na promocjach, pliki do pobrania.

Uwaga
Zmiana wyświetlania niezależnie od wersji językowej dotyczy tylko zdjęć. Pozostałe typy załączników tj. pdf, docx, xls, wyświetlają się w zależności od zdefiniowanej wersji językowej.

1.6 Rebranding produktu – zmiana logotypu Comarch B2B (wersja 2021.1 HR1)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR1 w związku z nową identyfikacją wizualną Comarch B2B zmieniono logo oraz ikonkę favicon.

1.7 Angular 11 (wersja 2021.1 HR1)

Wersja Comarch B2B 2021.1 HR1  została przygotowana z wykorzystaniem Angular 11.

1.8 Interfejs – język rosyjski (wersja 2021.1 HR5, XL)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR5 wprowadzono możliwość sprzedaży w języku rosyjskim. Comarch B2B w języku rosyjskim działa tylko we współpracy z Comarch ERP XL.

1.9 Dostosowanie do XL-a w wersji 2021.1 (wersja 2021.1 HR6, XL)

Comarch B2B 2021.1 HR6 jest wersją dedykowaną pod współprace z Comarch ERP XL w wersji 2021.1

1.10 Wysyłka maili – rejestracja logów (wersja 2021.1 HR7, XL)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR7 dodano możliwość rejestracji logów z wysłanych maili. Tabela CustomerPanel.EmailLogs zawiera informacje o wysłanych mailach m.in. datę zdarzenia, typ maila, id obiektu (np. numer zamówienia), kontrahenta, listę adresów mailowych (DO, DW, BCC) oraz informację czy wysyłka powiodła się (jeśli nie, zwrócona zostanie informacja błędu).

Uwaga
Za czyszczenie tabeli CustomerPanel.EmailLogs odpowiedzialna jest osoba zarządzająca B2B. Oznacza to, że dane w tabeli nie są usuwane automatycznie, należy monitorować wpisy i po pewnym czasie usuwać starsze logi.

1.11 Wysyłka maili – obsługa TLS (wersja 2021.1 HR7)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR7 włączono obsługę TLS 1.2. Informacja o numerze obsługiwanej wersji TLS zapisywana jest w logach przy starcie aplikacji.

1.12 Wydruki – rejestracja logów (wersja 2021.1 HR7, XL)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR7 rozbudowano rejestracje logów z nieudanych prób wydruku dokumentów. W przypadku nieudanego wydruku w Comarch B2B, w pliku print.log logowane są wszystkie parametry wydruku.

1.13 Mail przypomnij hasło – dodatkowe makra (wersja 2021.1 HR7)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR7 dodano nowe makra do maila Przypomnij hasło:

  • @user@ – zwraca pracownika, który resetuje hasło
  • @company@ – zwara akronim firmy, osoby która resetuje hasło

Nowe makra można użyć zarówno w temacie jak i treści maila.

Uwaga
Domyślna treść maila Przypomnij hasło nie zawiera nowych makr. Aby z nich skorzystać należy samemu edytować treść maili dostępne w katalogu Templates.

 

2. Poprawiono

2.1 Filtry – kolejność atrybutów w grupie towarowej

Poprawiono na filtrach wyświetlanie kolejności atrybutów dodanych w grupie towarowej. Atrybuty na filtrze wyświetlają się według kolejności ustawionej na grupie w systemie ERP.

2.2 Wyszukiwarka – wyszukanie towaru zaraz po zalogowaniu

Poprawiono działanie wyszukiwarki, w szczególnym przypadku, gdy użytkownik od razu po zalogowaniu skorzysta z wyszukiwarki i wyszuka towar bez pomocy podpowiedzi z autocomplete. W takim przypadku prawidłowo wyświetli się lista z wynikami towarów, nie nastąpi żadne przeładowanie strony, ani nie będzie problemów z wejściem do kategorii.

2.3 Promocje – wyświetlanie promocji na grupy niedostępne dla kontrahenta

W menu Promocje poprawiono wyświetlanie informacji o promocjach dodanych na grupy lub na towary, do których zalogowany kontrahent nie ma dostępu. Promocje takie nie będą widoczne w menu Promocje.

Uwaga
W przypadku dodania promocji na grupę domyślną kontrahenta, promocja będzie poprawnie się naliczała, jednak informacja o promocji nie będzie widoczna w menu Promocje.

2.4 Promocje – wyświetlanie promocji typu Stała cena w walucie

Poprawiono wyświetlanie na listach oraz na szczegółach towaru promocji typu Stała cena w innej walucie niż PLN. Waluta wyświetla się zgodnie ze zdefiniowaną walutą na promocji.

2.5 Promocje – wyświetlanie ilości pozycji oraz paginacji

W menu Promocje poprawiono wyświetlanie ilości towarów oraz paginacji w przypadku dużej ilości towarów w promocji. Lista towarów dostępnych w promocji na jednej stronie zawsze zwraca maksymalnie 50 pozycji. Paginacja pojawi się gdy w promocji będzie więcej niż 50 towarów.

2.6 Rola Cennik – brak roli a dodawanie towarów do koszyka

Poprawiono mechanizm działania i wyświetlania towarów w przypadku, gdy zalogowany kontrahent nie posiada roli Cennik. Brak roli Cennik ukrywa tylko ceny towarów.

Tym samym, na towarach ukryta jest tyko cena oraz ceny z ostatniego zamówienia. Pozostałe danej tj. jednostki miary, stany magazynowe są widoczne na listach oraz na szczegółach towaru. Czynności tj. dodawanie towaru do koszyka i do przechowalni są możliwe.

2.7 Szczegóły towaru – wyświetlanie zdjęcia innego towaru

Poprawiono, w szczególnym przypadku, wyświetlanie zdjęcia głównego na szczegółach towaru. W przypadku, gdy użytkownik będąc na szczegółach danego towaru skorzysta z wyszukiwarki i wyszuka inny towar przy pomocy podpowiedzi autocomplete, po przejściu na szczegóły znalezionego towaru wyświetli się zdjęcie nowego towaru, a nie poprzedniego.

2.7 Brak prawa do składania zamówień – wyświetlanie jednostki miary

Poprawiono wyświetlanie jednostki miary na szczegółach towaru w przypadku, gdy użytkownik nie posiada praw do składania zamówień i wyświetlania cen. Jednostki miary zostały odpowiednio wyrównane.

2.8 Płatności – wyświetlanie Spinaczy z WZ generujących płatność (XL)

W Menu Płatności poprawiono wyświetlanie Spinaczy powstałych z dokumentów WZ generujących płatność. Szczegóły dokumentów wyświetlają się poprawnie.

2.9 Lista towarów  – wyświetlanie w przypadku braku wpisu w CDN.TwrAplikacje (XL)

Poprawiono, w szczególnym przypadku, wyświetlanie towarów na liście towarów. W przypadku braku wpisu w tabeli CDN.TwrAplikacje, towary zostaną poprawnie wyświetlone na liście towarów.

2.10 Wydajność – wybór towarów do reklamacji (XL)

Poprawiono wydajność procedury odpowiedzialnej za pobieranie listy towarów przy składaniu nowej reklamacji.

2.11 Wydajność – progi rabatowe (XL)

Poprawiono wydajność procedury odpowiedzialnej za pobieranie progów rabatowych.

2.12 Przypomnienie hasła – wyświetlanie kontrolki z wyborem centrum  (Altum)

Poprawiono wyświetlanie kontrolki z wyborem centrum w opcji Przypomnij hasło. Kontrolka z wyborem centrum załaduje się niezależnie od kolejności wprowadzanych danych, tak aby poprawnie skorzystać z opcji przypomnienia hasła.

2.13 Szczegóły towaru – wyświetlanie zamienników  (Altum)

Poprawiono wyświetlanie obszaru z zamiennikami na szczegółach towaru, w przypadku gdy dodanych jest wiele zamienników i użytkownik korzysta z przełączania za pomocą kafelków, nie strzałek.

2.14 Zamienniki  – kolejność z systemu ERP (XL)

W wersji Comarch B2B 2021.1. HR1 poprawiono wyświetlanie zamienników na szczegółach towaru – kolejność wyświetlania zamienników brana jest z kolejności ustawionej w systemie ERP (XL).

2.15 Logi z pobierania licencji (wersja 2021.1 HR3)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR3 wprowadzono mechanizm sprawdzania logów z pobierania licencji na program Comarch B2B. W tym celu w pliku appSettings  został dodany parametr <add key=”GetLicenseFullLogs” value=”0″>.

Wartość parametru ‘0’ (domyślna wartość) –  oznacza, że w pliku LicenseLog.xml logowane będą zdarzenia  z pierwszego pobrania i zwalniania licencji oraz ewentualne błędy.

Wartość parametru ‘1’ – oznacza, że w pliku LicenseLog.xml logowane będą wszystkie zdarzenia związane z licencją (uwaga! logów w tym przypadku może być bardzo dużo, łącznie ze zdarzeniami z odnowieniem co minutę).

2.16 Koszyk – składanie zamówień w wersji z j.angielskim (wersja 2021.1 HR4 Altum)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR4 poprawiono składanie zamówień i przeliczanie wartości w koszyku w przypadku korzystania z Comarch B2B w wersji w języku angielski. (Altum).

2.17 Lista towarów – sortowanie towarów zgrupowanych (wersja 2021.1 HR7)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR7 poprawiono paginację listy towarów w przypadku sortowania listy z dużą ilością towarów zgrupowanych (fantomów).

2.18 Przechowalnia – usuwanie z przechowalni, a dodawanie do koszyka (wersja 2021.1 HR7)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR7 poprawiono dodawanie do koszyka z poziomu Przechowalni w szczególnym przypadku, gdy dodanie do koszyka z Przechowalni poprzedzało usunięcie innych towarów z Przechowalni.

2.19 Wyszukiwarka – wyszukiwanie zaraz po zalogowaniu (wersja 2021.1 HR7)

W wersji Comarch B2B 2021.1 HR7 poprawiono problem z wyszukiwarką związany z wyszukiwaniem towarów zaraz po zalogowaniu do aplikacji.

 

Comarch B2B – wymagania

Comarch B2B 2021.1 współpracuje z systemami Comarch ERP:

  • Comarch ERP XL 2021.1 / 2021 / 2020.2.3 / 2020.2.0  (odpowiednie instalatory na stronach)
  • Comarch ERP Altum 2021 / 2019.5.2 wraz z poprawkami z dnia 14.04.2020 i nowszymi

Data produkcji systemu: 31.05.2021

 

Uwaga
HASŁA DLA UŻYTKOWNIKÓW B2B – WAŻNA INFORMACJA 

Wersja Comarch 2021 jest OSTATNIĄ wersją, w której można ustawiać hasła dla loginów B2B w systemie ERP  (np. w Comarch ERP XL, karta Kontrahenta/ zakładka Osoby kontaktowe ikona klucza na osobach)

Uwaga
INSTALACJA COMARCH B2B

Przed aktualizacją programu należy bezwzględnie zapoznać się z artykułem na temat instalacji Comarch B2B.

Uwaga
COMARCH ERP PULPIT KONTRAHENTA – BRAK WSPARCIA

Informujemy zgodnie z zapowiedziami, że Comarch ERP Pulpit Kontrahenta z dniem 01.01.2019 przestał być wspierany i rozwijany. Niezwłocznie zachęcamy Państwa Klientów do migracji na Comarch B2B.

Uwaga
PRZEGLĄDARKA INTERNET EXPLORER / EDGE

W związku z nowym interfejsem aplikacja Comarch B2B nie obsługuje:

  • od wersji Comarch B2B 2018.4 przeglądarki Internet Explorer
  • od wersji Comarch B2B 2020 przeglądarki Microsoft Edge (oparty o stary silnik przeglądarki)

Czy ten artykuł był pomocny?