Nowości i zmiany w wersji 2021

1. Nowości

1.1 Towar grupujący – sprzedaż w wielu wariantach

Została dodana nowa funkcja umożliwiająca sprzedaż towaru w wielu wariantach za pomocą tzw. Towaru grupującego (fantoma).

Towar grupujący stworzony jest z kilku towarów: jednego towaru nadrzędnego, tzw. ojca oraz wielu towarów podrzędnych, tzw. dzieci) połączonych w systemie ERP za pomocą Atrybutu grupującego (wariantu).

Atrybutów grupujących może być kilka (nie ma żadnego ograniczenia po stronie Comarch B2B), kolejność wyświetlania atrybutów na szczegółach Towaru grupującego brana jest z towaru nadrzędnego (ojca).

Ostatni dodany atrybut wyświetlany jest w postaci tabelki, co umożliwia dodanie do koszyka wielu wariantów jednocześnie.

Wskazówka
Więcej na temat konfiguracji i wyświetlania Towaru grupującego znajduje się w artykule Towar grupujący – sprzedaż w wielu wariantach.

 

1.2 Zapisywanie filtrów

Została dodana nowa funkcja zapisywania filtrów.

Opcja widoczna jest na Liście towarów po wybraniu przynajmniej jednego filtra.
Możliwości jakie ma zalogowany Użytkownik:

 • zapisanie wybranego filtrowania
 • zdefiniowanie własnej nazwy wybranego filtrowania
 • edycje nazwy zapisanego filtrowania
 • usuwanie zapisanego filtrowania

 

Zapisane filtry widoczne są w obszarze filtrowania w tej kategorii, w której zostały dodane. Domyślnie widocznych jest 5 zapisanych filtrów, pozostałe można podejrzeć po rozwinięciu.

Uwaga
W przypadku, gdy zapisany filtr składa się tylko z filtrów ogólnodostępnych (filtry: Magazyn, Stan magazynowy, Pozostałe), to zapisany filtr będzie widoczny w każdej kategorii.
Wskazówka
Więcej na temat filtrowania towarów znajduje się w artykule Filtry towarów

 

1.3 Sortowanie towarów

Została dodana nowa funkcja umożliwiająca sortowanie towarów na listach. W ramach funkcjonalności umożliwiono sortowanie asortymentu według:

 • kod towaru (A-Z)
 • kod towaru (Z-A)
 • nazwa towaru (A-Z)
 • nazwa towaru (Z-A)
 • najnowsze

W przypadku użycia wyszukiwarki, znalezione towary domyślnie są posortowane według ‘Trafności‘. Opcja ‘Trafność’ dostępna jest tylko na liście dla wyników wyszukiwania.

Wybrane sortowanie jest pamiętane w cache przeglądarki (jest zapamiętywane niezależnie od przelogowania i zamknięcia przeglądarki).

 

2. Zmiany

2.1 Wyszukiwarka – nowa opcja wyszukiwania

W ustawieniach wyszukiwarki dodano nową opcję ‘zawiera wszystkie’, która umożliwia wyszukiwanie łączne wpisanych fraz.

Aby zmienić sposób wyszukiwarki na nową opcję, należy w pliku bin/CustomerPanel.IndexService.exe.config w wybranych obszarach wyszukiwarki ustawić wartość 5.

Przykład
Różnice pomiędzy wyszukiwaniem w opcji ‘0 – zawiera’ a nową opcją 5 – zawiera wszystkie’:

Klient wpisuje w wyszukiwarkę frazę: ‘telefon samsung
Dla opcji ‘0 – zawiera’, zostaną zwrócone towary, które zawierają jedno z poniższych:

 • ‘telefon samsung’
 • ‘samsung telefon’
 • ‘telefon’
 • ‘samsung’

Dla opcji ‘5 – zawiera wszystkie’ zostaną zwrócone towary, które zawierają jedno z poniższych:

 • ‘telefon’ i  ‘samsung’
 • ‘samsung’ i ‘telefon’

Czyli nie zostaną pokazane wyniki wyszukiwania dla pojedynczych fraz

 

2.2 Funkcja Cart-check – możliwość wyłączenia pilnowania cen

Została dodana możliwość wyłączenia funkcji Cart-check odpowiedzialnej w koszyku za sprawdzenie, przed złożeniem zamówienia, poprawności cen towarów (czy cena towarów w koszyku jest aktualna).

W pliku  appsettings.config został dodany parametr ‘CartCheckDisabled‘ umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji Cart-check odpowiedzialnej za aktualizację cen towarów w koszyku.

Przykład

Aby wyłączyć pilnowanie poprawności cen w koszyku należy ustawić wartość parametru ‘CartCheckDisabled’ na ‘1’:

<add key=”CartCheckDisabled” value=”1“/>

Następnie należy zrestartować aplikację.
Domyślnie parametr jest ustawiony na ‘0’, tym samym ceny towarów zawsze są pilnowane.

 

2.3 Bezpieczeństwo aplikacji – automatyczne wylogowanie

Jeśli zalogowany Użytkownik nie zrobi nic na na stronie w Comarch B2B przez 60 minut, nastąpi automatyczne wylogowanie – taki jest okres bezczynności z uwagi na wprowadzone zmiany bezpieczeństwa aplikacji.

2.4 Angular 10.3.2.

Nowa wersja Comarch B2B 2021 została przygotowana z wykorzystaniem Angular 10.2.3.

 

3. Poprawiono

3.1 Planowane dostawy – data realizacji z elementu dokumentu

Poprawiono wyświetlanie daty realizacji w obszarze Planowane dostawy – na szczegółach towaru wyświetlana jest data realizacji ustawiona dla danego towaru na dokumencie Zamówienia Zakupu (a nie data realizacji ustawiona na nagłówku dokumentu).

3.2 Rabat progowy – wyświetlanie na liście i szczegółach towaru

Poprawiono wyświetlanie informacji o rabacie progowym w postaci: Kup więcej, zapłać mniej!, w przypadku gdy promocja jest dodana na grupę kontrahentów. Informacja była widoczna tylko dla promocji ustawionych dla pojedynczego kontrahenta.

3.3 Zamówienie sprzedaży – Priorytet rezerwacji kontrahenta

Poprawiono ustawienie priorytetu rezerwacji na zamówieniu złożonym z Comarch B2B. Jeśli kontrahent ma ustawiony inny priorytet rezerwacji niż domyślny 20, po złożeniu zamówienia w Comarch B2B, jego priorytet rezerwacji przenosi się do systemu ERP na szczegóły dokumentu ZS.

3.3 Import towarów z pliku do nowego koszyka

Poprawiono importowanie towarów z pliku CSV, w przypadku gdy importowane towary mają być dodane do nowego koszyka.

3.4 Zamówienie – Pole URL z karty Kontrahenta (XL)

Usunięto przenoszenie pola URL z karty Kontrahenta na zamówieniu z Comarch B2B.

3.5 Promocje – ustawienie magazynu w koszyku (XL)

Poprawiono ustawienie magazynu w Koszyku, w przypadku, gdy towar zostaje dodany do pustego koszyka z poziomu Promocji ze Strefy Klienta.

Jeśli na definicji Promocji w systemie ERP ustawiono :

 • wszystkie magazyny – to po dodaniu towaru do koszyka z obszaru Promocji ustawiany jest w koszyku magazyn domyślny Kontrahenta.
 • konkretny magazyn –  to po dodaniu towaru do koszyka z obszaru Promocji ustawiany jest w koszyku magazyn z Promocji.
Uwaga
W przypadku dodania towaru z Promocji do koszyka, który nie jest pusty, ustawiany jest magazyn, jaki wcześniej był wybrany w koszyku.

 

3.6 Własne koszty dostawy – odświeżanie po zmianie dostawy

Poprawiono wyświetlanie kosztów dostawy w koszyku na Zamówieniu, w przypadku gdy zmieniona forma dostawy nie ma być wyświetlana w sekcji z kosztami dostaw.

Wskazówka
Aby koszt danego sposobu dostawy nie był widoczny w sekcji podsumowującej koszty dostaw w koszyku, należy odpowiednio zmienić procedurę liczenia kosztu dostawy:

 • XL – dla wybranego sposobu dostawy należy nie ustawiać waluty, czyli @priceCurrency = ”
 • Altum – dla wybranego sposobu dostawy należy ustawić precyzję na 0, czyli @pricePrecision = 0

 

Comarch B2B – wymagania

Comarch B2B 2021 współpracuje z systemami Comarch ERP:

 • Comarch ERP XL 2021 / 2020.2.3 / 2020.2.0  (odpowiednie instalatory na stronach)
 • Comarch ERP Altum 2021 / 2019.5.2 wraz z poprawkami z dnia 14.04.2020 i nowszymi

Data produkcji systemu: 15.12.2020

 

Uwaga
HASŁA DLA UŻYTKOWNIKÓW B2B – WAŻNA INFORMACJA 

Wersja Comarch 2021 jest OSTATNIĄ wersją, w której można ustawiać hasła dla loginów B2B w systemie ERP  (np. w Comarch ERP XL, karta Kontrahenta/ zakładka Osoby kontaktowe ikona klucza na osobach)

Uwaga
INSTALACJA COMARCH B2B

Przed aktualizacją programu należy bezwzględnie zapoznać się z artykułem na temat instalacji Comarch B2B.

Uwaga
COMARCH ERP PULPIT KONTRAHENTA – BRAK WSPARCIA

Informujemy zgodnie z zapowiedziami, że Comarch ERP Pulpit Kontrahenta z dniem 01.01.2019 przestał być wspierany i rozwijany. Niezwłocznie zachęcamy Państwa Klientów do migracji na Comarch B2B.

Uwaga
PRZEGLĄDARKA INTERNET EXPLORER / EDGE

W związku z nowym interfejsem aplikacja Comarch B2B nie obsługuje:

 • od wersji Comarch B2B 2018.4 przeglądarki Internet Explorer
 • od wersji Comarch B2B 2020 przeglądarki Microsoft Edge (oparty o stary silnik przeglądarki)

Czy ten artykuł był pomocny?