Instrukcja: Cechy artykułu

Artykuł zawiera instrukcje obsługi aplikacji Cechy artykułów. Warunkiem wstępnym jest wprowadzenie wcześniej klasyfikacji cech artykułów. Instrukcję wprowadzenia tej klasyfikacji można znaleźć tutaj.

Przyporządkowanie artykułu do klasyfikacji i określenie cech artykułów

Warunki wstępne

Zdefiniowana klasyfikacja cech artykułów.

Instrukcja

  1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Cechy artykułów.
  2. W polu Klasyfikacja należy wybrać klasyfikację, do której ma zostać przyporządkowany artykuł. Alternatywnie można wybrać klasyfikację na zakładce Klasyfikacja cech artykułów, która jest dostępna w obszarze nawigacji.
  3. Następnie należy wybrać przycisk [Odśwież] na standardowym pasku przycisków. Artykuły już przyporządkowane do węzła hierarchii są wyświetlane w tabeli. Kolumny odpowiadają zdefiniowanym cechom artykułu wybranej klasyfikacji.
  4. Należy wybrać przycisk [Dodaj] na pasku przycisków tabeli. Dzięki temu zostanie dodany nowy wiersz tabeli, w którym można wprowadzić wybraną identyfikację artykułu. Przycisk [Wyszukaj i dodaj wiele artykułów] otwiera okno dialogowe, w którym możesz wyszukać i wybrać kilka artykułów, które mają być uwzględnione w tabeli.
  5. Użytkownik dodaje w kolumnach charakterystyczne cechy dla wybranego artykułu. Jeżeli cechy artykułu mają charakter typu Pole wyboru, to można skorzystać z listy rozwijanej w wybraniu cechy.
Uwaga
Charakterystyczne cechy można wprowadzić zarówno w tabeli, jak również w edytorze pozycji. Dwukrotne kliknięcie na wiersz tabeli powoduje otwarcie danych w edytorze pozycji. Po edycji pozycji należy wybrać przycisk [Zastosuj aktualną pozycję] w celu zaktualizowania zmian w tabeli.

6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

 

Czy ten artykuł był pomocny?