Dokumenty w produkcji

Proces produkcyjny wymaga udokumentowania. W tym celu system umożliwia wygenerowanie niezbędnych dokumentów równolegle ze zleceniem produkcyjnym. Dokumenty mogą być archiwizowane, eksportowane oraz publikowane.

Typy dokumentów

W obszarze produkcji wyróżnia się następujące typy dokumentacji powiązanych z obszarami produkcyjnymi:

 • Dokumenty zlecenia produkcyjnego – dokumenty związane z uruchamianym zleceniem produkcyjnym.
 • Dokumenty materiałowe – dokumenty logistyczne związane z zabezpieczeniem materiałowym procesu produkcyjnego.
 • Dokumenty robocze – dokumenty związane z czynnościami w procesie produkcyjnym.
 • Zamówienia dostawy dla produkcji obcej – dokumenty związane z procesem produkcji obcej.

Dokumenty zlecenia produkcyjnego

Dokumenty zawierają elementy zlecenia produkcyjnego, a także dodatkowe informacje, które są możliwe do konfiguracji w aplikacji Zlecenia produkcyjne w zakładce Teksty. Dokumenty zlecenia produkcyjnego obejmują:

 • Dokumenty produkcyjne – zawierają wszystkie pozycje i teksty zlecenia produkcyjnego.
 • Karty obiegowe – zawierają wszystkie pozycje i operacje związane z rezerwacją materiałów.

Dokumenty materiałowe

Dokumenty materiałowe zawierają pozycje rezerwacji materiałów zleceń produkcyjnych i obejmują:

 • Dokumenty materiałowe – dla każdej rezerwacji materiału i zamówienia jest tworzony jeden dokument.
 • Listy materiałów – dla każdego zamówienia lista materiałów zawiera wszystkie lub wybrane zamówienia materiałowe.

Dokumenty robocze

Dokumenty robocze zawierają etapy zlecenia produkcyjnego, w tym powiązane z nimi rezerwacje zasobów i obejmują:

 • Karty pracy – specyfikacja pracy dla każdego etapu pracy i zamówienia.
 • Listy prac – zawierają poszczególne operacje wymagane dla zamówienia. Powiązane rezerwacje zasobów są drukowane na każdym etapie pracy.

Zlecenia dostawy dla produkcji obcej

Jeżeli zlecenie produkcyjne obejmuje również operacje produkcyjne stron trzecich to artykuły są dostarczane do zewnętrznego producenta (dostawcy) za pomocą zlecenia dostawy i dowodu dostawy. W przypadku dostawy od pod-dostawcy, w aplikacji Zlecenia dostawy można zastosować specjalny szablon dokumentu, który może zostać przypisany w Konfiguracji w rubryce Produkcja. Każdy szablon można odpowiednio dostosować.

Uruchomienie dokumentacji w produkcji

Aplikacja Konfiguracja, funkcja ProdukcjaDokumenty umożliwia aktywację dokumentacji w module Produkcja.

Aplikacja Konfiguracja, funkcja Produkcja – Dokumenty

W aplikacji znajduje się:

 • Nagłówek – w którym definiowane są podstawowe dane dla dokumentów.
 • Obszar roboczy – składa się z dwóch tabel pozwalających na edycję szczegółów dotyczących konkretnych typów dokumentów powiązanych z produkcją.

Nagłówek

Nagłówek zawiera następujące pola:

 • Funkcja – domyślnie wyświetla edytowaną w aplikacji Konfiguracja funkcjonalność systemu.
 • Istotny dla – wyświetla ikonę organizacji, dla którego edytowana funkcjonalność jest istotna.
 • Zastosuj dane firmy głównej – pozycja wyboru, która umożliwia wykorzystanie konfiguracji ustawionej w firmie głównej.
Uwaga
W przypadku, gdy funkcja jest aktywna, edycja danych będzie możliwa tylko z poziomu organizacji głównej.
 • Aktywne – parametr aktywujący lub dezaktywujący dokumentację w procesie produkcyjnym.

Obszar roboczy

Zakładka Ustawienia

Zakładka Ustawienia składa się z następujących pól:

 • Wywołanie wydruku
  • Nie drukować – nie generuje dokumentacji.
  • Wszystkie dokumenty razem (domyślnie) – generuje wszystkie dokumenty związane z procesem produkcyjnym razem.
  • Dokumenty pracy oddzielnie – generuje dokumenty związane z czynnościami na podstawie danych zdefiniowanych w aplikacji Operacje lub Zasoby.
  • Dokumenty materiałowe oddzielnie – generuje dokumenty związane z zabezpieczeniem materiałowym na podstawie danych zdefiniowanych w aplikacji Magazyny.
  • Wszystkie oddzielnie – generuje wszystkie typy dokumentów oddzielnie.
 • Dokumenty zleceń produkcyjnych
  • Bez dokumentów zleceń produkcyjnych – nie generuje dokumentów związanych ze zleceniem produkcyjnym.
  • Dokument produkcyjny – generuje tylko dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa – generuje tylko kartę obiegową.
  • Wszystkie dokumenty zlecenia produkcyjnego – generuje wszystkie dokumenty związane ze zleceniem produkcyjnym.
 • Dokumenty materiałowe
  • Brak dokumentów materiałowych – nie generuje dokumentów związanych z zabezpieczeniem materiałowym procesu produkcyjnego.
  • Specyfikacja materiału – generuje tylko specyfikacje materiałową.
  • Lista materiałów – generuje tylko listę materiałów.
 • Dokumenty robocze
  • Brak dokumentów roboczych – nie generuje dokumentów związanych z czynnościami w procesie produkcyjnym.
  • Karta pracy – generuje tylko kartę pracy.
  • Lista prac – generuje tylko listę prac.
 • Wydanie automatycznie zwracanych pozycji materiałów – pozwala określić, czy pozycje ze zdefiniowanym automatycznym raportowaniem mają być uwzględniane w dokumentach materiałowych.
 • Wydanie automatycznie zwracanych pozycji pracy – pozwala określić, czy pozycje ze zdefiniowanym automatycznym raportowaniem mają być uwzględniane w dokumentach czynności związanych z procesem produkcyjnym.
 • Cofnij status wydruku w przypadku zmiany – pozwala określić, czy w przypadku zmian wprowadzonych na zleceniu produkcyjnym wydruk ma zostać cofnięty czy zachowany.
Zakładka Informacje

Zawiera pola informujące o:

 • Lokalizacji ustawień w bazie
 • Kluczu licencyjnym
 • Osobie wprowadzającej modyfikację
 • Dacie ostatniej modyfikacji
Tabela Szablony dokumentów

Na pasku roboczym tabeli znajdują się następujące przyciski:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie nowego wiersza do tabeli.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia dodanie lub usunięcie znacznika usuwania dla wiersza w tabeli. Funkcja nie umożliwi usunięcia danego typu dokumentu, jeśli nie znajdzie zdefiniowanego identycznego dokumentu końcowego.
 • [Eksportuj dane do pliku] – umożliwia wyeksportowanie do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Dokument końcowy – umożliwia wybór jednego ze zdefiniowanych dokumentów:
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Lista materiałów
  • Specyfikacja materiału
  • Lista prac
  • Karta pracy
  • Dostawa do produkcji obcej
 • Medium – umożliwia wybór jednego ze zdefiniowanych urządzeń generowania dokumentu:
  • Drukarka
  • Faks
  • E-mail
 • Szablon dokumentu końcowego – umożliwia wybór szablonu zdefiniowanego w aplikacji Szablony dokumentów.
 • Adres odbiorcy – pole uaktywnia się w momencie wyboru opcji Faks lub E-mail. Umożliwia zdefiniowanie odbiorcy dokumentów.
Tabela Nadawca wiadomości e-mail

Umożliwia zdefiniowanie nadawcy e-mail dla typu dokumentu. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Dokument końcowy – umożliwia wybór definiowanego dokumentu.
 • Nadawca – umożliwia zdefiniowanie osoby odpowiedzialnej za wysyłany e-mail. Do wyboru:
  • Odpowiedzialny pracownik – zdefiniowana osoba odpowiadająca za dany typ dokumentu.
  • Aktualny użytkownik – użytkownik, który tworzy oraz uruchamia zlecenie produkcyjne.
  • Konkretny adres – umożliwia ręczne zdefiniowanie w następnej kolumnie adresu e-mail osoby, która ma być nadawcą.
 • Adres e-mail – przy wybraniu w kolumnie Nadawca opcji Konkretny adres, umożliwia zdefiniowanie adresu nadawcy e-mail dla danego typu dokumentu.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?