Instrukcja: Stawki kosztowe

Przegląd tematu

Niniejszy dokument opisuje procedury korzystania z aplikacji Stawki kosztów. Procedury zawierają instrukcje dotyczące na przykład wprowadzania lub edytowania stawki kosztów. Zostaniesz również poinformowany o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.

Opis aplikacji Stawki kosztów można znaleźć w dokumencie Stawki kosztów.

Definicje terminów

Stawki kosztów – stawki kosztów są wykorzystywane w rachunku kosztów lub wstępnym rachunku kosztów do oceny wewnętrznych działań centrów kosztów. Stawki kosztów mogą być wykorzystywane z jednej strony do przedstawienia relacji działań między centrami kosztów, a z drugiej strony do przypisania kosztów do odpowiedniego obiektu kosztów. Jednostka, w której koszty stawek kosztów są rejestrowane w centrum kosztów, jest określana przez rodzaj działalności.

Wprowadź nową stawkę kosztów

Warunek wstępny

Dla każdego centrum kosztów można wprowadzić stawkę kosztów dla każdej kombinacji typu działania i wykorzystania stawki kosztów.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Stawki kosztów.
 2. Otwórz centrum kosztów, do którego chcesz dodać stawkę kosztów.
 3. Naciśnij przycisk [Dodaj] na pasku narzędzi edytora pozycji.
 4. Wprowadź typ aktywności i element kosztu w polach o tej samej nazwie w edytorze pozycji.
 5. W razie potrzeby zmień wartości domyślne.
 6. Naciśnij [Zastosuj aktualną pozycję] na pasku narzędzi w edytorze pozycji.
  • Nowa stawka kosztów jest przenoszona do listy pozycji.
 7. Naciśnij [Zapisz] na liście standardowym pasku narzędzi.
  • Zapisywana jest nowa stawka kosztów.

Edycja stawki kosztów w edytorze pozycji

 1. Otwórz aplikację Stawki kosztów.
 2. Otwórz centrum kosztów, którego stawkę kosztów chcesz edytować.
 3. Na liście pozycji wybierz rekord kosztów, który chcesz edytować w edytorze pozycji.
 4. Kliknij [Edytuj zaznaczone pozycje] na standardowym pasku narzędzi.
Uwaga
Stawkę kosztu można również przenieść do edytora pozycji, klikając dwukrotnie stawkę kosztu na liście pozycji.
 • Stawka kosztów jest wyświetlana w edytorze pozycji.
 1. Zmiana wartości stawki kosztów.
 2. Naciśnij przycisk [Akceptuj aktualną pozycję] na pasku narzędzi edytora pozycji.
  • Zmiany zostaną zastosowane i wyświetlone na liście elementów.
  • Zmieniona linia jest oznaczona symbolem Edytowana linia.
 3. Naciśnij [Zapisz] na liście symboli standardowych.
  • Zmieniona stawka kosztów zostanie

Edycja rekordu kosztu na liście pozycji

 1. Otwórz aplikację Stawki kosztów.
 2. Otwórz centrum kosztów, którego stawkę kosztów chcesz edytować.
 3. Na liście pozycji wybierz rekord kosztów, który chcesz edytować.
 4. Zmień wartości w wierszu
 5. Naciśnij [Zapisz] na liście symboli standardowych.
  • Zmienione stawki kosztów są

Usuń stawkę kosztów

 1. Otwórz aplikację Stawki kosztów.
 2. Otwórz centrum kosztów, dla którego chcesz usunąć rekord kosztów.
 3. Na liście pozycji wybierz rekord kosztów, który chcesz usunąć.
 4. Wybierz [Ustaw/usuń znacznik usuwania] na pasku narzędzi listy elementów.
  • Linia jest oznaczona symbolem usunięcia.
 5. Naciśnij [Zapisz] na liście symboli standardowych.
  • Rekord kosztu zostanie usunięty.

Czy ten artykuł był pomocny?