Instrukcje: Szablony dokumentów

Dokument opisuje obsługę aplikacji Szablony dokumentów . Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji Szablony dokumentów , zawierające m.in. opisy pól i przycisków, znajdują się w dokumencie Szablony dokumentów .

Tworzenie nowego szablonu dokumentu końcowego

 1. Otwórz aplikację Szablony dokumentów.
 2. Wybierz przycisk [Dodaj] → [Dodaj].
 3. Zdefiniuj nazwę w polu Szablon dokumentu końcowego oraz dodatkowy opis w polu Oznaczenie.
 4. W polu Raport wybierz raport, który ma zostać przypisany do szablonu dokumentu.
  Wskazówka
  Wybór odpowiedniego raportu, który ma zostać przypisany do aplikacji jest bardzo istotny. Wybór właściwego raportu nie jest weryfikowany przez system, dlatego możliwe jest wygenerowanie szablonu dokumentu dla zamówienia sprzedaży również przy użyciu raportu dla faktury zakupu.
 5. W sekcji Ustawienia wydania, w polu Medium wydania wybierz domyślne medium wykonania eksportu dla dokumentu.
 6. Sprawdź domyślne ustawienia w zakładce Archiwizacja, w sekcjach Eksport w celu elektronicznej wymiany danych i Archiwizacja w zarządzaniu dokumentami. Jeśli to konieczne, możesz zmienić wartości domyślne.
 7. W polach Nazwa pliku w sekcjach Eksport w celu elektronicznej wymiany danych i Archiwizacja w zarządzaniu dokumentami określ zmienne struktury nazwy pliku.
  Wskazówka
  Przy określaniu nazwy pliku nie jest wymagana żadna kolejność. Wpisz zmienne w nawiasy klamrowe bez przecinków.
 8. W razie potrzeby przypisz inny szablon dokumentu do jednej lub kilku osób w tabeli w zakładce Szablony zastępczych dokumentów końcowych.
 9. W razie potrzeby zdefiniuj dodatkowe dokumenty końcowe w zakładce Szablony dodatkowych dokumentów końcowych.
 10. Zapisz nowy szablon dokumentu.
  Wskazówka
  W nazwach plików i folderów zapisywanych w systemach plików i Knowledge Store nie należy używać spacji i znaków diakrytycznych. Np. w przypadku angielskiego systemu operacyjnego lub angielskiego systemu Office dostęp do tego typu obiektów nie będzie możliwy.

Duplikacja szablonu dokumentu końcowego

 1. Otwórz aplikację Szablony dokumentów.
 2. Wybierz szablon, który chcesz duplikować.
 3. Wybierz przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku narzędzi.
  Otwarte zostaną dane wybranego szablonu.
 4. Wybierz przycisk [Duplikuj] w standardowym pasku narzędzi.
  W polu Szablon dokumentu końcowego sekcji głównej pojawi się kursor do wpisania nowego identyfikatora szablonu.
 5. Wpisz w tym miejscu nowy identyfikator szablonu.
 6. Sprawdź ustawienia poszczególnych sekcji i zmień w razie potrzeby.
 7. Zapisz nowy szablon dokumentu.

Usuwanie szablonu dokumentu końcowego

 1. Otwórz aplikację Szablony dokumentów.
 2. Wybierz szablon, który chcesz usunąć.
 3. Wybierz przycisk [Aktualizuj] w standardowym pasku narzędzi.
  W poszczególnych sekcjach pojawią się ustawienia wybranego szablonu.
 4. Wybierz przycisk [Usuń] w standardowym pasku narzędzi.
  Dane w poszczególnych sekcjach wybranego szablonu zostaną usunięte, a pola wyszarzone. Punkt wpisywania pojawi się w obszarze zapytania w polu Szablon dokumentu końcowego.
  Uwaga
  Szablon dokumentu nie zostanie usunięty, jeśli jest używany w innych aplikacjach.

Przyporządkowanie szablonu dokumentu zastępczego

Funkcję można wykorzystać w sytuacji, kiedy jeden pracownik ma drukować dokumenty, a dla drugi powinien wysyłać je e-mailem.

 1. Otwórz aplikację Szablony dokumentów.
 2. Wybierz szablon, który chcesz dostosować specjalnie dla tych dwóch pracowników.
 3. Wybierz przycisk [Aktualizuj] w standardowym pasku narzędzi.
  Otwarte zostaną dane wybranego szablonu.
 4. Przejdź do zakładki Szablony zastępczych dokumentów końcowych.
 5. Wybierz przycisk [Dodaj] na pasku narzędzi tabeli.
  W dodanym wierszu tabeli wpisz zduplikowany szablon dokumentu zastępczego dla pierwszego pracownika.
 6. Powtórz czynność dla każdego z wybranych pracowników.
 7. Zapisz zmieniony szablon dokumentu.

Tworzenie i przyporządkowanie szablonu dokumentu dodatkowego

Funkcję można wykorzystać w sytuacji, kiedy użytkownik chce użyć dodatkowych szablonów podczas wydruku dokumentów z innym medium wydania lub raportem.

 1. Otwórz aplikację Szablony dokumentów.
 2. Wybierz szablon, dla którego chcesz przyporządkować dodatkowe szablony.
 3. Wybierz przycisk [Aktualizuj] w standardowym pasku narzędzi.
  Otwarte zostaną dane wybranego szablonu.
 4. Przejdź do zakładki Szablony dodatkowych dokumentów końcowych.
 5. Wybierz przycisk [Dodaj] na pasku narzędzi tabeli.
  W dodanym wierszu tabeli wpisz sortowanie i szablon dokumentu dodatkowego.
 6. W razie potrzeby powtórz krok 5.
 7. Zapisz zmieniony szablon dokumentu.
  Wskazówka
  Po zapisaniu wartości sortowania dla dodatkowych szablonów będą automatycznie numerowane, począwszy od 10 z przyrostem o 10.

Przycisk [Weryfikuj wszystkie]

 1. Otwórz aplikację Szablony dokumentów.
 2. Jeśli to konieczne, zapisz ustawienia dla otwartego szablonu.
 3. Wybierz przycisk [Weryfikuj wszystkie] w standardowym pasku narzędzi.
  System sprawdzi, czy wszystkie istniejące szablony dokumentów końcowych są kompletne. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne i kompletne, pojawi się odpowiedni komunikat. W przypadku wystąpienia braków w ustawieniu szablonu, w oknie pojawią się jego dane.
 4. Uzupełnij brakujące ustawienia dla szablonu.
 5. Zapisz wprowadzone zmiany w szablonie dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?