Konta

Aplikacja Konta odpowiada za konta księgowe w Comarch ERP Enterprise. Jeżeli w aplikacji Konfiguracja aktywowana jest funkcja Księgowość finansowa, z poziomu tej aplikacji nie ma możliwości dodawania kont księgowych. Konta są tworzone automatycznie na podstawie kont definiowanych w aplikacji Konta księgi głównej, jeżeli zostanie na nich zaznaczony parametr Stosowany w ERP. Konta dostępne z poziomu aplikacji Konta są używane do wstępnej, częściowej predekretacji po stronie systemu ERP.

Widok aplikacji Konta
Widok aplikacji Konta

Główna sekcja

Główna sekcja aplikacji składa się z pól umożliwiających wyszukiwanie kont po określonych kryteriach:

  • Konto – umożliwia wprowadzenie kodu konta jako kryterium wyszukiwania. Kod konta jednoznacznie identyfikuje dane konto.
  • Oznaczenie – umożliwia wprowadzenie oznaczenia jako kryterium wyszukiwania. Oznaczenie to dowolny tekst, który stanowi dodatkowy element identyfikacyjny.
  • Znacznik usuwania – umożliwia wyszukanie kont zgodnie z tym, czy zostały opatrzone znacznikiem usuwania. Szczegółowe informacje na temat Znacznika usuwania znajdują się w artykule Standardowe przyciski.
  • Firma – firma, z którą powiązane są konta. Konta definiowane są w obrębie danej firmy.

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z tabeli przedstawiającej konta spełniające warunki określone w parametrach głównej sekcji. Tabela zawiera kolumny:

  • Konto – przedstawia kod konta
  • Oznaczenie – przedstawia nazwę konta

Czy ten artykuł był pomocny?