Przyczyny anulowania

W systemie Comarch ERP Enterprise istnieje możliwość zdefiniowania przyczyny anulowania dla dokumentów faktury sprzedaży. Wskazanie przyczyny anulowania odbywa się z poziomu:

 • Modułu Sprzedaż -> aplikacja Zapytania o faktury sprzedaży -> wybranie akcji Anuluj i drukuj fakturę na standardowym pasku przycisków  -> pole Przyczyna anulowania w oknie dialogowym Anulowanie i wydruk faktury
 • Modułu Sprzedaż -> aplikacja Lista: Faktury sprzedaży -> wybranie akcji Anuluj i drukuj fakturę na standardowym pasku przycisków -> pole Przyczyna anulowania w oknie dialogowym Anulowanie i wydruk faktury

Aby istniała możliwość wskazania przyczyny anulowania, należy z poziomu aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Sprzedaż -> Generowanie faktury -> Wskazanie przyczyny anulowania, wskazać odpowiednią opcję:

 • Brak – funkcja nie będzie wykorzystywana w systemie
 • Do wyboru – pole będzie dostępne do wypełnienia, ale nie obowiązkowe
 • Wymagane – pole będzie obowiązkowe do wypełnienia

  Konfiguracja: funkcja Generowanie faktury

W aplikacji Przyczyny anulowania można wprowadzać nowe przyczyny anulowania dokumentu lub usuwać te, które nie są już wykorzystywane.

Aplikacja: Przyczyny anulowania

Aplikacja składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków, oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne są pola stanowiące kryterium wyszukiwania istniejących wpisów. Po wprowadzeniu kryteriów i wybraniu przycisku [Aktualizuj] wyniki zostaną wyświetlone w obszarze roboczym. Dostępne pola:

 • Przyczyna anulowania – identyfikator przyczyny anulowania dokumentu
 • Opis – pole umożliwia wyszukiwanie przyczyn anulowania według ich oznaczenia
 • Znacznik usuwania – pozwala na wyświetlenie wpisów:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

Obszar roboczy prezentuje istniejące przyczyny anulowania. Udostępnia także przyciski umożliwiające dodawanie, duplikację lub usunięcie istniejących wpisów. Nie ma możliwości ich edycji. Dostępne są pola:

 • Przyczyna anulowania (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić identyfikator przyczyny anulowania. Może się on składać z maksymalnie trzech znaków: liter, cyfr, niektórych znaków specjalnych (np. kropki i myślnika) lub ich kombinacji.
 • Opis (pole obowiązkowe) – opis przyczyny anulowania, np. Rezygnacja klienta

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Sprzedaż -> Generowanie faktury możliwe jest określenie, czy określenie przyczyny anulowania będzie obowiązkowe dla faktur.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Przyczyny anulowania istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.CancellationReason. Pozwala ona między innymi na:

 • nadawanie uprawnień
 • eksport i import danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez  przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Przyczyny anulowania.

Przyporządkowanie organizacji

Aplikacja Przyczyny anulowania nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Przyczyny anulowania.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Przyczyny anulowania nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?