Przyporządkowania przyczyn anulowania

W systemie Comarch ERP Enterprise istnieje możliwość zdefiniowania przyczyny anulowania dla dokumentów faktury sprzedaży. Wskazanie przyczyny anulowania odbywa się z poziomu:

 • Modułu Sprzedaż -> aplikacja Zapytania o faktury sprzedaży -> wybranie akcji Anuluj i drukuj fakturę na standardowym pasku przycisków  -> pole Przyczyna anulowania w oknie dialogowym Anulowanie i wydruk faktury
 • Modułu Sprzedaż -> aplikacja Lista: Faktury sprzedaży -> wybranie akcji Anuluj i drukuj fakturę na standardowym pasku przycisków -> pole Przyczyna anulowania w oknie dialogowym Anulowanie i wydruk faktury

Aby istniała możliwość wskazania przyczyny anulowania, należy z poziomu aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Sprzedaż -> Generowanie faktury -> Wskazanie przyczyny anulowania, wskazać odpowiednią opcję:

 • Brak – funkcja nie będzie wykorzystywana w systemie
 • Do wyboru – pole będzie dostępne do wypełnienia, ale nie obowiązkowe
 • Wymagane – pole będzie obowiązkowe do wypełnienia

  Konfiguracja: funkcja Generowanie faktury

Aplikacja Przyporządkowania przyczyn anulowania umożliwia powiązanie utworzonej w aplikacji Przyczyny anulowania przyczyny z dokumentem.

Aplikacja Przyporządkowania przyczyn anulowania

Aplikacja składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków, oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne są pola stanowiące kryterium wyszukiwania istniejących wpisów. Po wprowadzeniu kryteriów i wybraniu przycisku [Aktualizuj] wyniki zostaną wyświetlone w obszarze roboczym. Dostępne pola:

 • Typ dokumentu – dokument, dla którego wyszukiwane są przyczyny anulowania
 • Przyczyna anulowania – identyfikator przyczyny anulowania
 • Znacznik usuwania – pozwala na wyświetlenie wpisów:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

Obszar roboczy prezentuje istniejące przyporządkowania przyczyn anulowania do dokumentów. Udostępnia także przyciski umożliwiające dodawanie, duplikację lub usunięcie istniejących wpisów. Nie jest możliwa edycja zapisanych wpisów. Dostępne pola:

 • Znacznik usuwania – wyświetla symbol znacznika usuwania dla przyporządkowań nim oznaczonych
 • Typ dokumentu (pole obowiązkowe) – pozwala wskazać na predefiniowanej liście typ dokumentu, dla którego tworzone jest przyporządkowanie. Dostępne opcje:
  • Faktura sprzedaży
  • Faktura zakupu
  • Polecenie wpłaty zaliczki
  • Przyjęcie towaru
  • Zlecenie dostawy
 • Przyczyna anulowania (pole obowiązkowe) – w polu należy wskazać przyczynę anulowania dokumentu. Dostępne wartości znajdują się na liście dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Preferowane – zaznaczenie parametru dla przyporządkowania skutkuje wybraniem danej przyczyny anulowania jako domyślnej dla dokumentu
Uwaga
Nie ma możliwości wstawienia znacznika usuwania dla wpisu oznaczonego jako preferowany

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Sprzedaż -> Generowanie faktury możliwe jest określenie, czy określenie przyczyny anulowania będzie obowiązkowe dla faktur.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Przyporządkowania przyczyn anulowania istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.CancellationReasonAssignment. Pozwala ona między innymi na:

 • nadawanie uprawnień
 • eksport i import danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez  przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Przyporządkowania przyczyn anulowania.

Przyporządkowanie organizacji

Aplikacja Przyporządkowania przyczyn anulowania nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Przyporządkowania przyczyn anulowania.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Przyporządkowania przyczyn anulowania nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?