Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży

Za pomocą aplikacji Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży można wydrukować lub przesłać w formie pliku informacje na temat rodzajów składników cen sprzedaży, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Raport pobiera wartości wprowadzone w aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży.

Aplikacja Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży

Aplikacja Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży składa się ze oraz sekcji Parametry i Ustawienia (opisanej w artykule Ustawienia wydania raportów).

Sekcja Parametry

Za pomocą dostępnych parametrów raportu można zawęzić kryteria wyszukiwania rodzajów składników cen sprzedaży:

 • Tytuł raportu – pole umożliwia nadanie tytułu raportu. Nazwa ta będzie widoczna na wygenerowanym pliku raportu. Tytuł domyślny: Rodzaje składników cen sprzedaży.
 • Rodzaj – umożliwia zawężenie raportu do konkretnych rodzajów składników cen sprzedaży. Ich identyfikatory można wprowadzić po przecinku lub wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Oznaczenie – pozwala na zawężenie wyników pobieranych do raportu składników cen o konkretnych oznaczeniach. Oznaczenia można wprowadzić ręcznie po przecinku.
 • Znacznik usuwania – pozwala określić, czy do raportu mają zostać pobrane rodzaje składników cen:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Brak określonych kryteriów pobierania danych do raportu skutkuje pobraniem wszystkich danych o istniejących rodzajach składników cen sprzedaży.

Wynik raportu

Po wygenerowaniu raport będzie wyglądał następująco:

Wynik raportu

Raport prezentuje informacje o istniejących w systemie rodzajach składników cen sprzedaży i dotyczące danego składnika sprzedaży, które zostały zdefiniowane w aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży wraz z datą i godziną utworzenia elementu, a także identyfikatorem użytkownika, który go utworzył.

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Raport

Aplikacja Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży odnosi się do aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży. Dla raportu istotna jest jednostka: com.cisag.app.sales.rpt.PriceDiscountType.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przypisanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Jeżeli w aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe aktywowana została funkcja Uprawnienia do treści, to użytkownik ma dostęp do aplikacji Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera jest on przypisany do organizacji, która jest przyporządkowana co najmniej do jednej z następujących struktur organizacyjnych:

 • Sprzedaż

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży nie są dostępne żadne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Rodzaje składników cen sprzedaży nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

 

Czy ten artykuł był pomocny?