Obsługa GPS w aplikacjach mobilnych

image_pdfimage_print

W wersji 2024.1.0  udostępniono obsługę GPS w aplikacjach mobilnych.

 

Dodanie parametru „Rejestruj współrzędne GPS” w aplikacji desktop

Aby włączyć obsługę GPS, należy na definicji kontrolki typu Tekst w aplikacji desktop Comarch DMS zaznaczyć nowododany parametr „Rejestruj współrzędne GPS”.

Domyślnie parametr jest odznaczony – wówczas obsługa GPS nie jest aktywna.

Podobnie jak w przypadku tekstu wprowadzonego ręcznie do kontrolki, kontrolka z wprowadzonymi współrzędnymi geograficznymi może być dostępna do edycji lub jedynie do odczytu, zależnie od ustawień dla danej kontrolki na danym etapie.

 

Zaznaczanie parametru „Rejestruj współrzędne GPS” na definicji kontrolki typu Tekst w aplikacji desktop

 

Uwaga
Parametr „Rejestruj współrzędne GPS” wpływa jedynie na aplikacje mobilne Comarch DMS.

 

Dodanie ikony dotyczącej współrzędnych GPS w aplikacjach mobilnych

 

Jeżeli operator zaznaczy parametr „Rejestruj współrzędne GPS” i zapisze zmiany, wówczas w ramach danej kontrolki typu Tekst w aplikacji mobilnej dostępna będzie ikona .

Po kliknięciu w ikonę aktualne współrzędne geograficzne urządzenia, na którym zainstalowano aplikację Comarch DMS, zostaną pobrane i wprowadzone do danej kontrolki typu tekst.

 

Uwaga
Pobieranie współrzędnych GPS może zająć klika minut.

 

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji iOS Comarch DMS przed uzupełnieniem, jeśli zaznaczono parametr „Rejestruj współrzędne GPS”

 

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji iOS Comarch DMS po kliknięciu w ikonę pobierania współrzędnych GPS

 

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji Android Comarch DMS przed uzupełnieniem, jeśli zaznaczono parametr „Rejestruj współrzędne GPS”

 

Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji Android Comarch DMS po kliknięciu w ikonę pobierania współrzędnych GPS

Czy ten artykuł był pomocny?