Nowości i zmiany w wersji 2022.0.1

Nowości:

 1. e-Teczka. Dodano dostęp do elektronicznej dokumentacji pracowniczej prowadzonej w systemie ERP. Poza wglądem do zgromadzonych w niej dokumentów umożliwiono samodzielne dodawanie dokumentów przez pracownika (szczegóły w artykule) lub kierownika (szczegóły w artykule). .
 2. Plan pracy/czas pracy – kontrola naruszeń reguł Kodeksu pracy. Wprowadzono liczne zmiany m.in.:
  • poza dostępną do tej pory walidacją 11 godzinnej przerwy i wolnej co 4 niedzieli dodano weryfikację przekroczenia doby pracowniczej oraz 35 godzin odpoczynku tygodniowego,
  • automatycznie weryfikowana jest minimalna ilość dni wolnych w okresie rozliczeniowym,
  • umożliwiono kontrolę naruszeń również dla czasu pracy,
  • walidacja jest przeprowadzana automatycznie po wprowadzeniu godzin planu lub czasu pracy, bez konieczności wywoływania jej ręcznie,
  • zmieniono sposób oznaczania dni, w których następuje naruszenie reguł, dzięki czemu można w łatwy sposób zidentyfikować, który dzień nie spełnia warunków walidacji.
 3. Grafik urlopowy. Wprowadzono liczne zmiany na grafiku urlopowym (szczegóły dostępne w artykule):
  • umożliwiono wyświetlanie na grafiku nieobecności pracowników z całej firmy,
  • dostosowano oznaczenia kolorystyczne, tak aby były zgodne z oznaczeniami zastosowanymi w planie i czasie pracy,
  • dodano oznaczanie dla e-Nieobecności, urlopu na żądanie oraz szkolenia,
  • dodano podsumowanie liczby pracowników pracujących i nieobecnych w poszczególnych dniach,
 4. Nieobecności. Dodano obsługę dodatkowego urlopu dla pracowników niepełnosprawnych. Udostępniono nowe nieobecności 'Urlop dodatkowy (niepełnosp.) (plan)’, 'Urlop dodatkowy (niepełnosp.)’ oraz odpowiedni limit nieobecności 'Urlop dodatkowy (niepełnosp.)’.

Zmiany:

 1. Strona startowa. W sekcji Twój limit urlopu wypoczynkowego obok liczby dni urlopów dodano informację o liczbie godzin.
 2. Ocena pracownika. Dodano wyświetlanie oceny końcowej również w widokach kafelkowym i listy oraz odświeżono formularz dodawania arkusza oceny.
 3. Powiadomienia mailowe. W powiadomieniu mailowym dotyczącym zatwierdzenia nieobecności dodano informację o urlopie na żądanie oraz pole z uwagami.
 4. Czas pracy. Na wydrukach czasu pracy dodano informację o liczbie godzin zaplanowanych.

Poprawiono:

 1. RCP.
  • W przypadku ustawienia nieprawidłowego formatu RCP, podczas importu pliku pojawiał się mylący komunikat o braku wyboru formatu RCP. Poprawiono.
  • W przypadku,  gdy format importu RCP zawierał w swojej konstrukcji spacje oraz znaki interpunkcyjne lub wprowadzono kilka oznaczeń wejścia/wyjścia import pliku był niemożliwy. Poprawiono.
 2. Urlopy.
  • W przypadku planowania Urlopu opiekuńczego kp. 188/dni (plan) w dniu, w którym Użytkownik miał w Planie pracy więcej niż jedno wejście niepoprawnie kontrolowany był limit nieobecności. Poprawiono.
  • W przypadku limitu urlopowego dla pierwszej pracy możliwe było zapisanie urlopu przed nabyciem do niego prawa. Poprawiono.
  • W niektórych sytuacjach możliwe było zapisanie urlopu wypoczynkowego jako nieobecność na część dnia. Poprawiono.
  • W niektórych sytuacjach po zmianach w strukturze podległościowej po wejściu do menu Nieobecności pojawiał się komunikat o braku uprawnień. Poprawiono.
 3. Plan pracy/czas pracy.
  • W podsumowaniu czasu pracy w pozycji 'Przepracowano’ w liczbie dni nie były uwzględniane dni nadgodzin przepracowane w sobotę lub niedzielę. Poprawiono.
  • Jeśli w czasie pracy w dniu wolnym innym niż sobota lub niedziela zarejestrowano godziny pracy (nadgodziny) to znikało zielone oznaczenia dnia wolnego. Poprawiono.
  • Jeśli w konfiguracji kalendarza po stronie systemu Comarch ERP wyłączono parametr 'Rozliczaj nadgodziny’ to po wejściu do kalendarza planu/czasu pracy w Comarch HRM pojawiał się komunikat o błędzie odczytu. Poprawiono.
  • Jeśli w konfiguracji kalendarza po stronie Comarch ERP wskazano zerową normę dobową błędnie wyświetlany był plan oraz czas pracy. Poprawiono.
  • Na wydruku czasu pracy nie drukowano oznaczenia nieobecności zarejestrowanej na niedzielę. Poprawiono.
  • Norma czasu pracy wyświetlana na kalendarzu planu pracy nie uwzględniała zatrudnienia/zwolnienia w trakcie miesiąca. Poprawiono.
  • Na wydruku planu pracy dla pracownika zwolnionego w trakcie miesiąca drukowane były godziny z całego miesiąca. Poprawiono.

Instalacja systemu

Instalacja aplikacji Comarch HRM w wersji 2022.0.1 jest możliwa tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima / XL HR/ Altum HR w wersji nie niższej niż 2022.0.1.

Reinstalacja aplikacji Comarch HRM do wersji 2022.0.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR w wersji nie niższej niż 2022.0.1.

Uwaga
Comarch HRM w wersji 2022.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 21.10.2021. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów oraz na stronie pomocy aplikacji Comarch HRM:
https://pomoc.comarch.pl/hrm/pl//index.php/kategorie/instalacja-i-aktualizacje/

Comarch HRM w wersji 2022.0.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM 2022.0.1 można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 8.0 lub wyższej – przeglądarką Google Chrome lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej),
 • z systemem iOS – przeglądarką Safari lub dedykowaną aplikacją (zobacz więcej).
Uwaga
Od wersji 2021.0.1 Comarch HRM wymagany jest .Net Framework 4.7.2 (lub wyższy). Aby pobrać kliknij tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?