Panel Administracyjny

Główny użytkownik usługi Comarch IBARD jest jej administratorem. Jako administrator, zarządza kontami pozostałych użytkowników (tzw. subkontami), przydziela im dostępną przestrzeń, definiuje możliwość udostępniania plików.

Domyślnie subkonta w zakładce Ustawienia -> Zdalne zarządzanie mają zaznaczoną opcję „Zezwól administratorowi konta na zdalny dostęp”, natomiast można taką opcję odznaczyć.

Jeżeli opcja jest zaznaczona to administrator konta z poziomu panelu administracyjnego na liście zadań backupu ma zaprezentowane wszystkie zadania backupu zdefiniowane przez subkonto. Może samodzielnie wymuszać uruchomienie tych zadań, usuwać je oraz weryfikować status ich wykonania. W przypadku, gdy backupy baz danych wykonują się z błędami, również ma widoczną przyczynę błędnego wykonania.

Dodatkowo zaznaczenie wyżej wymienionej opcji, daje możliwość zarządzania urządzeniami z możliwością podglądu historii logowania, restartu aplikacji i wymuszenia backupu.

Czy ten artykuł był pomocny?