Subkonto

Subkonto jest to konto użytkownika utworzone przez administratora. Tworząc subkonto administrator przyznaje użytkownikowi maksymalną przestrzeń dyskową do wykorzystania.

Taki użytkownik w ramach jednego konta otrzymuje od administratora dostęp do konta IBARD. Na podany adres e-mail użytkownika wysyłany jest link aktywacyjny, który umożliwi mu utworzenie konta w usłudze IBARD. W katalogu głównym tworzony jest automatycznie katalog domowy tego użytkownika, do którego ma on pełne prawa dostępu (jest jego właścicielem i żaden inny użytkownik nie ma dostępu do tej przestrzeni dyskowej).

Użytkownik subkonta nie posiada dostępu do panelu administracyjnego oraz danych pozostałych użytkowników. W zależności od ustawień podczas dodawania subkonta, administrator ma możliwość ograniczenia udostępniania plików przez link dla subkonta.

Warto zaznaczyć, że przyznawana ilość miejsca dla subkonta jest to maksymalna liczba jaką użytkownik może wykorzystać, natomiast należy wziąć pod uwagę, że suma zajętości danych wszystkich użytkowników, nie może być większa od wielkości konta. Suma zajętości wszystkich kont jest widoczna w dolnym lewym rogu aplikacji:

 

 

Przykład 1.

Administrator konta IBARD 25GB tworzy subkonto użytkownika i przypisuje mu przestrzeń 25GB. Administrator posiada dane na swoim koncie IBARD w wielkości 11GB. Oznacza to, że mimo przyznaje przestrzeni 25GB subkonto w danym momencie będzie mogło dysponować przestrzenią 14GB (25GB-11GB). Natomiast w przypadku, gdy administrator usunie część danych ze swojego konta, automatycznie wartość ta będzie mogła być do zarządzania przez subkonto.
Takie rozwiązanie umożliwia dynamiczne rozdysponowanie przestrzenią na koncie IBARD bez konieczności dodatkowych konfiguracji. Każdy z użytkowników na bieżąco może kontrolować swoją zajętość oraz obserwować zajętość całego konta.

Przykład 2.

Administrator konta IBARD 25GB tworzy 4 subkonta i przypisuje każdemu z nich po 5GB przestrzeni. Administrator posiada dane na swoim koncie IBARD w wielkości 5GB. Oznacza to, że pozostaje na koncie 20GB a każdy z 4 użytkowników ma możliwość zarządzaniem 5GB swojej przestrzeni i jego przestrzeń nie jest uzależniona od pozostałych użytkowników. Plusem względem pierwszego przykładu, jest to, że przy tej konfiguracji  każde z subkont ma pewność, że ma dostępne 5GB i maksymalna dostępna przestrzeń nie jest uzależniona od pozostałych użytkowników. Minusem takiego rozwiązania jest, że żadne z subkont nie będzie mogło dodać danych większych niż 5GB, nawet jeśli taka przestrzeń jest dostępna na całym koncie IBARD (wtedy rozwiązaniem jest ręcznie zwiększenie powierzchni konta przez administratora usługi).

Czy ten artykuł był pomocny?